Hammashoitopelolla on yhteys syömisen ongelmiin

Kovasti hammashoitoa pelkäävät suhtautuivat ruokaan negatiivisesti ja pitivät ruokailutottumuksiaan epäterveellisinä useammin kuin ne, jotka pelkäsivät hammashoitoa vähän tai eivät lainkaan.

Hammashoitoa pelkäävillä on usein huonompi suunterveys kuin niillä, jotka eivät pelkää hammashoitoa. Tutkimme hammashoitopelon yhteyttä hoidontarpeeseen, ruokailutottumuksiin, suhtautumiseen ruokaa kohtaan sekä päivittäiseen ruokailukertojen määrään.

Tutkimusaineiston muodostivat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön sähköiseen terveyskyselyyn vuonna 2011 osallistuneet ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijat (n = 8 514). Hammashoitopelkoa selvitettiin kysymällä ”Onko hammaslääkärissä käynti mielestänne: ei lainkaan / jonkin verran / erittäin pelottavaa?” Hoidontarvetta selvitettiin kysymyksellä ”Kuinka usein Sinulla on tarkastuksessa paikkaushoidon tarvetta?” ja suhtautumista ruokaan kysymyksillä ”Onko suhtautumisesi ruokaan normaali?” sekä ”Kuinka terveellisiksi arvioit ruokailutottumuksesi?” Lisäksi kysyttiin ”Kuinka monta kertaa päivässä syöt tai juot jotakin (muuta kuin vettä tai kahvia/teetä ilman sokeria)?”

Hammashoitoa pelkäävät arvioivat hammashoitoa pelkäämättömiä useammin, että heillä on paikkaushoidon tarvetta. Kovasti hammashoitoa pelkäävät suhtautuivat ruokaan negatiivisesti ja pitivät ruokailutottumuksiaan epäterveellisinä useammin kuin ne, jotka pelkäsivät hammashoitoa vähän tai eivät lainkaan. Ruokailukertojen määrässä ei ollut eroja eri ryhmien välillä.

Voidaankin päätellä, että ruokaan ja syömiseen liittyvät psykologiset tekijät ovat yhteydessä hammashoitopelkoon.

Pohjola V, Virtanen JI, Kunttu K. Dental Fear, Problems in Eating Habits and in Food Attitude.

Teksti perustuu posteriin, joka esitettiin Hammaslääkäripäivillä 20.–22.11.2014. Posterinäyttelyn järjesti Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia. Posteri esitetty aiemmin: IADR General Session and Exhibition, 25.–28.6.2014, Cape Town, Etelä-Afrikka.

Tieteellisessä posterissa visualisoidaan tutkimuksen keskeinen anti yhdistämällä tekstiä, kuvia ja graafisia elementtejä.

Julkaistu alunperin Hammaslääkärilehdessä 14/2014.

Kuva: Panthermedia