Tietopaketti suunterveydestä eri elämänvaiheissa

Terve suu -kirjan uudistettu painos tarjoaa perustietoa hampaiston kehityksestä, purentaelimistön rakenteesta ja toiminnasta, suunterveyden edistämisestä eri ikäkaudet huomioiden sekä suun ja hampaiston sairauksista ja niiden hoidosta.

Suomalaisten suunterveyden asiantuntijoiden toimittama Terve suu -kirjan uudistettu painos tarjoaa perustietoa hampaiston kehityksestä, purentaelimistön rakenteesta ja toiminnasta, suunterveyden edistämisestä eri ikäkaudet huomioiden sekä suun ja hampaiston sairauksista ja niiden hoidosta. Kirjan uudistetun painoksen raikas ilme, havainnollinen kuvitus ja hyvä, värikoodattu jaottelu tekevät teoksesta helposti lähestyttävän monipuolisen tietolähteen, josta asiat löytyvät vaivattomasti.

Suun omahoidon perusasiat: suun ja hampaiden puhdistus, hyvät ravintotottumukset sekä fluorin ja ksylitolin käyttö käsitellään kirjan alussa kattavasti. Eri ikäkausiin liittyvät suunterveyden erityispiirteet on käsitelty omina kokonaisuuksina kuten lasten ja nuorten suunterveyden edistäminen. Opiskelijoiden ja ikääntyneiden suunterveyden haasteet on nostettu hyvin esiin. Myös erityisryhmien, kuten mielenterveyskuntoutujien, maahanmuuttajien ja urheilijoiden, suun terveyden edistämistä käsitellään.

Suun asiantuntijahoidon periaatteet on nostettu omaksi luvukseen, jossa kerrotaan mm. suun terveydenhuollon potilaan oikeuksista ja velvollisuuksista, suun terveystarkastusten ja tutkimusten sisällöstä ja pelkäävän potilaan hoidosta.

Kirjassa korostetaan vastuuta ja aktiivisuutta omasta suun terveydestä huolehtimiseen sekä kerrotaan, mitä voi tehdä itse ja milloin tulee hakeutua suun terveydenhuollon ammattilaisen tutkimukseen ja hoitoon. Kirjassa on myös hyviä tietoiskutyyppisiä käytännön ohjeita, kuten mitä tulisi tietää ja miten toimia jos suu on kuiva.

Suunterveyden ammattilaisten antamasta hoidosta, esimerkiksi purentavaivojen hoidosta ja erilaisista proteettisista hoitovaihtoehdoista kerrotaan käytännönläheisesti myös havainnollisten kuvien avulla. Suun ja hampaiston sairaudet olisi lukijan kannalta ollut kuitenkin luontevaa käsitellä kirjassa ennen hoitojen esittelyä.

Yleissairauksien ja lääkityksien yhteyttä suun sairauksiin sekä terveen suun merkitystä yleisterveydelle painotetaan uudistetussa painoksessa. Yleisesti käytössä olevien lääkkeiden suuvaikutuksia on kuvattu mm. havainnollisen taulukon muodossa ja esimerkiksi diabetes ja suunterveys on käsitelty monipuolisesti, sisältäen asiantuntijahoidon ja omahoidon kuvaukset.

Kuten kirjan toimittajat toteavat, kirja soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat tietoa ja ovat kiinnostuneita suunterveyteen liittyvistä asioista. Mielestäni kirja on hyödyllinen myös lasten, nuorten ja vanhusten parissa työskenteleville. Se soveltuu hyvin myös terveystiedon opetukseen ja terveydenhuollon ammattilaisten perusopetukseen. Sitä voi hyvin käyttää myös hakuteoksena.

Helena Heikka, Anne Hiiri, Sisko Honkala, Helinä Keskinen, Kaarina Sirviö (toim.). Terve suu. 2., uudistettu painos 2015, 413 sivua. Kustannus Oy Duodecim

Satu Spets-Happonen
HLT, EHL, kliininen opettaja
Itä-Suomen yliopisto, hammaslääketieteen yksikkö