Valheesta jää onneksi kiinni

Kynnyksen puuttua epäasialliseen ja laittomaan toimintaan pitää olla matala niin viranomaisilla kuin työntekijöillä, kirjoittaa Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry Meidänklinikka Oy:n toimintaa käsittelevässä kirjoituksessaan.

Valvira keskeytti kesäkuun lopussa hammaslääkärin ja suuhygienistin palveluja neljällä paikkakunnalla tarjonneen Meidänklinikka Oy:n toiminnan. Toiminta oli monin tavoin epäasianmukaista ja potilasturvallisuutta vaarantavaa.

Yritys oli tyrkyttänyt itseään julkisuuteen parin vuoden aikana halvoilla ”terveyskeskustason” hinnoilla. Porin seudulla julkisuuskuvaa yritettiin rakentaa tarjoamalla muutamille sosiaalitoimen asiakkaille lahjakortteja hoitoon. Edullisuus osoittautui kuitenkin hötöksi.

Vakavinta on, että tehdyillä toimenpiteillä ei aina ollut hammaslääketieteellistä perustetta. Valviran mukaan ehjiä paikkoja vaihdettiin uusiin ja olemattomia reikiä paikattiin, hampaita poistettiin turhaan, jotta myöhemmin olisi mahdollista laittaa implantteja, ja suuhygienistejä ohjeistettiin pyytämään potilaita tarpeettomille käynneille.

Potilasasiakirjat osoittautuivat osin väärennetyiksi. Yrityksen hammaslääkäreitä ja suuhygienistejä oli vaadittu kirjaamaan tehtyä enemmän ja kalliimpia toimenpiteitä. Lisäksi oli kirjattu tyystin tekemättömiä toimenpiteitä. Merkintöjä oli myös jälkeenpäin muutettu. Valvira piti epäuskottavana, että klinikan vastaava hammaslääkäri olisi itse tehnyt kaikki Kelan toimittamien tietojen mukaan hänen tekemikseen merkityt toimenpiteet esimerkiksi 4.8.2014, jolloin hänen oli kirjattu hoitaneen potilaita kolmella eri paikkakunnalla tehden yhteensä 64 toimenpidettä.

Kuka tahansa Meidänklinikka Oy:n työntekijä oli voinut kirjautua potilastietojärjestelmään kenen tahansa tunnuksilla. Valvira pitikin asiakirjamerkintöjen epäluotettavuutta erittäin epäasianmukaisena ja potilasturvallisuutta vakavasti vaarantavana.

Valviran selvityksen mukaan kaikkien hoitajien ja suuhygienistien täytyi paikata ja joskus myös poistaa hampaita sekä ommella haavoja. Klinikalla oli käytössä menettely, jossa suuhygienisti laittoi paikan hammaslääkärin tekemään kaviteettiin. Tähän yritys järjesti itse suuhygienistien koulutuksen, jonka sisällöstä ei ollut selvitystä eikä sitä ollut dokumentoitu millään tavoin.

Valvira katsoi, että klinikalla annetun koulutuksen perusteella tehdyt tehtävien siirrot hammaslääkäreiltä suuhygienisteille eivät olleet asianmukaisia, vaan omiaan vaarantamaan potilasturvallisuutta, eikä klinikalla noudatettu työnjako ollut ammattihenkilölain mukainen. Lisäksi laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä oli henkilöitä, joilla ei ollut Valviran myöntämää laillistusta tai lupaa toimia. Valvira on tehnyt poliisille tutkintapyynnöt neljän henkilön epäillystä laittomasta hammaslääkärin ja suuhygienistin ammatinharjoittamisesta.

Henkilöstön osaamista ei varmistettu mitenkään, vaan ensisijainen valintakriteeri oli hinta. Puutteet hoitoon osallistuvien henkilöiden ammatti- ja kielitaidossa vaaransivat Valviran mukaan vakavasti potilasturvallisuutta ja vaikeuttivat potilaslain toteutumista. Olematon kielitaito vaikeuttaa huomattavasti kanssakäymistä potilaan kanssa sekä potilasasiakirjamerkintöjen tekemistä.

Näin vakavia väärinkäytöksiä on maassamme onneksi harvoin. Aiemmin kyse on ollut yksittäisistä ammatinharjoittajista, jotka ovat vakavimmillaan menettäneet hammaslääkärinoikeutensa. Tämän tapauksen tekee poikkeukselliseksi se, että kyseessä oli yritys, jonka toimintakulttuuri ja etiikka olivat täysin ala-arvoiset. Erikoista on kuitenkin se, että toiminta vastaanotoilla jatkuu ammatinharjoittajavetoisesti siten, että luvan menettänyt yhtiö ei muodollisesti ole enää toiminnasta vastuussa.

Hammaslääkäriliitto tuomitsee epäasianmukaisen toiminnan. Eettinen ja ammattitaitoinen toiminta ovat avain arvostukseen ja hyvään maineeseen, joiden tärkeys sen kuin kasvaa. Potilaan pitää aina voida luottaa siihen, että hän saa turvallisesti ja asianmukaisesti tarvitsemansa hoidon, ei enempää eikä vähempää.

Kynnyksen puuttua epäasialliseen ja laittomaan toimintaan pitää olla matala niin viranomaisilla kuin työntekijöillä. Jokaisella ammattihenkilöllä on myös oma vastuunsa olla suostumatta työnantajan vääriksi tietämiinsä määräyksiin.

Matti Pöyry
Kirjoittaja on Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja

Kuva: Panthermedia

Kirjoitus on alunperin julkaistu Hammaslääkärilehden 9/15 pääkirjoituksena.