Videoilla puhtia lasten hampaiden harjaukseen

Suurin osa väestöstä tietää, että hampaita kuuluu harjata, mutta miten se tehdään oikeaoppisesti ja miksi? Harjausopetuksen tueksi on avattu Puhtaat hampaat -sivusto, josta löytyy opetusvideot alle 2-vuotiaan, alle kouluikäisen ja kouluikäisen hampaiden harjauksesta.

Suurin osa väestöstä tietää, että hampaita kuuluu harjata, mutta miten se tehdään oikeaoppisesti ja miksi? Asiantuntijat opastavat nyt lasten hampaiden harjausta Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen nettisivuilla Puhtaat hampaat.

Sivustolta löytyy opetusvideot alle 2-vuotiaan, alle kouluikäisen ja kouluikäisen hampaiden harjauksesta. Videot toimivat myös mobiilisti. Lisäksi sivuston Tietokulmaan on kerätty monipuolisesti tietoa suunterveydestä ja sen edistämisestä kuvamateriaaleineen.

Uusinta tietoa ja opastusta hampaiden harjauksesta ja hoidosta

Puhtaat hampaat – ohjeita harjaukseen -opetusaineistoa voivat käyttää kaikki terveydenhuollon ammattilaiset vastaanotolla, mutta sivustot ovat myös auki jokaiselle, joka on kiinnostunut omasta tai lastensa suunterveydestä. Sivut ovat siis vapaasti kaikkien käytettävissä.

– Toivomme, että linkki Puhtaat hampaat -sivustolle löytyy jatkossa ainakin kuntien hammashoidon ja neuvolahoidon sivustoilta ja myös lasten terveydestä huolehtivien järjestöjen sivustoilta, vetoaa aineiston toteuttaneen työryhmän puheenjohtaja, professori Satu Alaluusua.

Vastaanotolla hammaslääkäri, suuhygienisti, hammashoitaja tai terveydenhoitaja voi valita sivustoilta niitä osioita, jotka voisivat olla potilaalle hyödyksi.

– Esimerkiksi joillekin potilaille voi olla helpompaa katsoa videolta oikeaa hampaiden harjaustekniikkaa kuin harjata hampaita ammattilaisen seuratessa toimenpidettä, Alaluusua toteaa.

Hän uskoo, että sivustolla olevan runsaan kuvamateriaalin avulla motivoiva keskustelu on helpompaa.

– Joka tapauksessa hyviä keskustelutaitoja tarvitaan, jos potilaan hammashoitokäyttäytymistä halutaan muuttaa. Se, kuinka paljon aikaa aineiston katsomiseen käytetään, riippuu potilaasta ja myös käytettävissä olevasta ajasta. Kiireinen ammattilainen voi antaa www-osoitteen ja pyytää potilasta tutustumaan sivustoon kotona, kun taas vastaanotolla sivuston sisältöön voidaan tutustua hyvinkin perusteellisesti, jos siihen on aikaa ja tarvetta.

Alaluusua nostaa esille sivuston Tavoitesivulta löytyvän Omahoidon tavoitteet -lomakkeen, joka voidaan tulostaa käynnin päätteeksi.

– Lapsi tai vanhemmat ja lapsi yhdessä voivat hammashuollon ammattilaisen kanssa kirjata tärkeimmät tavoitteet hammasterveyden vaalimiseksi/parantamiseksi. Tavoitteiden toteutumisen arviointi tehdään seuraavalla käyntikerralla. Lomakkeessa on myös sivuston www-osoite, ja opetusaineistoon voidaan neuvoa palaamaan kotona.

Aineistoa kehitetään palautteen mukaan

Suun terveydenhuollon ammattilaisten palaute Puhtaat hampaat -sivuston koekäytöstä on ollut pääosin positiivista.

– Palautteen mukaan sivustoa tullaan käyttämään potilastyöskentelyn lisäksi mm. ryhmätilaisuuksissa ja kouluissa, kertoo Alaluusua.

Myös vanhemmat ovat hänen mukaansa olleet tyytyväisiä sivustojen selkeyteen.

– Jonkun ammattilaisen kommenttina oli, että ihmiset ovat jo entuudestaan tietoisia sivustoilla olevista asioista. Näin mekin ajattelemme, mutta toivomme, että ne, joilla vielä on parantamisen varaa, voisivat saada sivustoilta lisäpotkua hammasterveyden vaalimiseen.

– Toivomme saavamme palautetta aineiston käyttäjiltä. Palautetta voi antaa kaikille työryhmän jäsenille. Kirjoitettua tekstiä on helppo muuttaa, mutta videoiden tekeminen vaatii enemmän ponnistuksia.

Materiaalia muillekin ikäryhmille tulossa

Puhtaat hampaat -aineisto on suunnattu pääosin lasten vanhemmille ja lapsille. Nuorille on nuorten itsensä tekemä video. Lankauksesta on myös tekeillä video, joka valmistunee syksyllä.

– Sivustoja on siis tarkoitus päivittää, ja kentältä tulevia toiveita otetaan vastaan. Aikuisille voidaan tehdä vastaava sivusto, jos se katsotaan hyödylliseksi.

Hammaslääkäriliitto terveyden edistäjänä

Terveyden edistäminen kuuluu myös Hammaslääkäriliiton tehtäviin. Tavoitteina on, että suun terveydenhuollolla on sille kuuluva painoarvo, kansalaisten elintavat tukevat suunterveyttä, omahoito on hyvällä tasolla ja elinympäristö on suunterveyttä tukeva.

Terve suu on keskeinen hyvinvoinnin edellytys. Tätä Hammaslääkäriliitto tuo aktiivisesti esille esimerkiksi osallistumalla elinympäristöjen terveellisyyttä parantavaan toimintaan valtakunnallisissa ja paikallisissa verkostoissa. Liitto edistää myös kansalaisten mahdollisuuksia omaksua suunterveyteen liittyviä tietoja ja taitoja sekä sitouttaa ja tukee jäseniään toimimaan aktiivisina terveyden edistäjinä.

– Väestön suunterveyden edistämiseksi tarvitaan yleisesti oikean tiedon esilläpitoa esimerkiksi suuhygieniasta ja suusairauksien yhteyksistä yleisterveyteen. Samoin tarvitaan yksilöllisiä suunterveyttä edistäviä toimia hammashoitokäynneillä, korostaa liiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola.

Suunterveyttä osana koko kehon terveyttä sekä vanhempien vastuuta lastensa suunterveydestä ja suuhygieniasta halutaan korostaa.

Terveyden edistämistyön tueksi liitto on luonut ja pyrkii luomaan työkaluja, mm.:

➤ Liitto tekee yhteistyötä Sydänliiton ja Terveydenhoitajaliiton kanssa kansalaisten ja terveydenhoitajien suunterveystiedon edistämiseksi. Hammaslääkäriliitto on Sydänliiton kumppanina Sydänviikossa ja mukana Sydänliiton syksyllä 2013 uudistuvan Pieni päätös päivässä -nettisivuston sekä Neuvokas perhe -ohjelman suunterveysaineistojen laadinnassa.

➤ Viime syksynä liitto julkaisi ja jakoi Suunhoito-oppaan alakouluille, ja vastaava opas yläkouluille ilmestyi v. 2008. Vauvan suunhoito-opas -esite löytyy liiton nettisivuilta.

➤ THL:n koordinoiman Alkoholiohjelman puitteissa tuotettiin v. 2011 neuvontakortti potilaiden päihteiden käytöstä kysymiseen. Uusi alkoholi ja tupakka -neuvontakortti on ilmestynyt äskettäin, ja vastaavat potilasesitteet ilmestyvät alkuvuodesta 2014.

➤ Myös Hammaslääkäriliiton Kustannuksen myymillä potilasesitteillä edistetään kansalaisten suunterveyttä. Suunnitteilla uusiksi esitteiksi on Tupakka ja suu sekä Alkoholi ja suu.

➤ Liiton nettisivuilla oleva terveyden edistämisen aineisto päivitetään tämän ja ensi vuoden aikana kokonaisvaltaisen verkkouudistuksen yhteydessä.

Outi Hautamäki
HLL, toimittaja
Suomen Hammaslääkäriliitto

Kirjoitus on lyhennelmä Hammaslääkärilehdessä nro 6/2013 ilmestyneestä artikkelista.