Äidin raskaudenaikainen tupakointi heikentää nuoren miehen kestävyyskuntoa

Miehet, joiden äidit olivat tupakoineet raskauden aikana, suoriutuivat heikommin Cooperin testissä verrattuna niihin, joiden äidit eivät olleet tupakoineet.

Tuoreen Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan äidin raskaudenaikainen tupakointi ennustaa poikalapselle heikkoa kestävyyskuntoa 19-vuotiaana.

Tutkimuksessa mitattiin kestävyyskunto 12 minuutin Cooper-juoksutestillä kaikilta niiltä 508 Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1986 kuuluvilta miehiltä, jotka aloittivat varusmiespalveluksen Sodankylän jääkäriprikaatissa vuonna 2005.

Miehet, joiden äidit olivat tupakoineet raskauden aikana, suoriutuivat heikommin Cooperin testissä verrattuna niihin, joiden äidit eivät olleet tupakoineet. Raskauden aikana tupakoineiden äitien pojat juoksivat keskimäärin 140 metriä vähemmän 12 minuutin aikana kuin tupakoimattomien äitien pojat. Yhteys ei selittynyt muilla tekijöillä.

Suomessa noin 10–15 prosenttia odottavista äideistä tupakoi raskauden aikana. Tutkimuksen mukaan äitiysneuvoloissa annettavaa terveysneuvontaa tulisi jatkaa ja mahdolliset tupakoinnin lopettamiseen kannustavat ryhmät voisivat olla keino aikaansaada terveellisemmät olosuhteet sikiölle ja turvata jälkeläisen myöhempää terveydentilaa.

Tutkimuksen toteuttivat Oulun yliopiston yleislääketieteen ja elinikäisen terveyden tutkimusyksikön tutkijat.

Lue myös:
Tupakointi raskauden aikana tulee lapselle kalliiksi

Lähde:
Oulun yliopisto

Kuva:
Panthermedia