Tupakoinnin lopettaminen mobiilisovelluksella tehokkaampaa

Sovellus kolminkertaisti onnistumisen mahdollisuuden verrattuna kirjallista vieroitusmateriaalia saaneisiin.

Tutkimukseen osallistui 201 tupakoijaa, joilla oli pitkä tupakointihistoria.
Adobe
Tutkimukseen osallistui 201 tupakoijaa, joilla oli pitkä tupakointihistoria.

Oulun yliopiston tutkijoiden johdolla kehitetty, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva mobiilisovellus osoittautui tehokkaaksi avuksi tupakoinnin lopettamiseen.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa toteutetussa tutkimuksessa sovelluksen käyttö kolminkertaisti tupakoinnin lopettamisen verrattuna kirjallisen materiaalin avulla vieroittumiseen.

Tutkimukseen osallistui 201 tupakoijaa, jotka oli kutsuttu keuhkosyövän TT-seulontaan osana keuhkosyövän TT-seulonnan pilottitutkimusta. Kaikilla tutkittavilla oli pitkä ja runsas tupakointihistoria.

Osallistujat satunnaistettiin kahteen ryhmään: mobiilisovellusta käyttävään tutkimusryhmään ja Käypä hoito -suosituksen mukaista kirjallista vieroitusmateriaalia saaneeseen kontrolliryhmään.

Viidennes onnistui lopettamaan

Kolmen kuukauden seurannan kuluttua 20 prosenttia sovellusta käyttäneistä oli lopettanut tupakoinnin, kun vastaava luku kirjallista materiaalia saaneiden ryhmässä oli seitsemän prosenttia. Tulos säilyi lähes samana puoli vuotta kestäneen seurantajakson loppuun.

Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva mobiilisovellus pyrkii lisäämään tietoisuutta terveydelle haitallisesta käytöksestä ja tukemaan ihmisen omaa aktiivista roolia käyttäytymisensä säätelijänä.

Sovelluksen toiminnallisuuksiin kuuluvat muun muassa viikoittaiset oirekyselyt, mindfulness-harjoitukset ja virtuaalinen tukihenkilö. Sovellus on tällä hetkellä ainoastaan tutkimuskäytössä.

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivulla.