Aikuisille 45 euron omavastuu reseptilääkekustannuksista

Noin 40 prosentilla lääkkeiden käyttäjistä lääkekustannukset nousisivat 10–30 euroa vuodessa. Enimmillään lääkekustannukset nousisivat alkuomavastuun verran eli 45 euroa vuodessa.

Uudessa lakiesityksessä ehdotetaan, että lääkekorvausten maksu alkaisi jatkossa vasta, kun potilaan reseptilääkekustannukset ylittävät 45 euroa kalenterivuonna. Tämä alkuomavastuu ei koskisi alle 18-vuotiaita. Lääkkeiden peruskorvausta nostettaisiin samalla nykyisestä 35:stä 40 prosenttiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan puolella lääkkeiden käyttäjistä alkuomavastuusta johtuva muutos lääkekustannuksissa (nousu tai väheneminen) olisi korkeintaan kymmenen euroa vuodessa. Noin 40 prosentilla lääkkeiden käyttäjistä lääkekustannukset nousisivat 10–30 euroa vuodessa. Enimmillään lääkekustannukset nousisivat alkuomavastuun verran eli 45 euroa vuodessa.

STM muistuttaa, että hallitus on sitoutunut säästämään lääkekorvausmenoista 26 miljoonaa euroa vuositasolla. Alkuomavastuun käyttöönotto kattaa osan tästä säästötavoitteesta. Lisäksi reseptilääkkeiden hinnoittelua ja apteekkien hintaneuvontaa muutettaisiin. Apteekilla olisi aiempaa selkeämpi velvollisuus kertoa asiakkaalle edullisimmasta reseptilääkkeestä. Nämä toimet lisäisivät kilpailua lääkemarkkinoilla, jolloin lääkkeiden alentuneista hinnoista hyötyisivät myös potilaat.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 4. joulukuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Lähde:
Sosiaali- ja terveysministeriö

Kuva:
Panthermedia