Lääkehoito-opas kertoo, miten lääkkeitä käytetään turvallisesti

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas on nyt julkaistu usealla eri kielellä.

Lääkehoito-oppaalla halutaan taata, että jokainen Suomessa asuva osaisi käyttää lääkkeitä oikein ja turvallisesti.
Adobe
Lääkehoito-oppaalla halutaan taata, että jokainen Suomessa asuva osaisi käyttää lääkkeitä oikein ja turvallisesti.

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas on suunnattu Suomessa asuville lääkkeiden käyttäjille. Opas sisältää tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä, lääkekorvauksista ja apteekissa asioinnista sekä lääkkeiden hankinnasta.

Oppaan on laatinut Fimea yhteistyössä Kansallinen Lääkeinformaatioverkoston kanssa.

Opas antaa käytännönläheisiä ja selkeitä ohjeita siitä, miten voi itse huolehtia omasta lääkehoidostaan, annostella lääkkeitä ja seurata lääkehoidon onnistumista. Lisäksi oppaassa kerrotaan, mistä hakea luotettavaa tietoa lääkkeistä.

Lue lisää: Lääke ja hoito

Oppaassa kerrotaan myös, miten lääkkeitä korvataan Suomessa, mitä tarkoittaa lääkekatto ja lääkevaihto sekä kuinka asiointi apteekissa toisen puolesta onnistuu.

Opas toimii hyvänä tukena myös esimerkiksi omais- ja läheishoitajille, jotka huolehtivat läheisensä lääkehoidosta.

Oppaan kieliversiot tukevat Suomessa asuvia erikielisiä

Oppaasta on laadittu kolme eri tiivistelmää, jotka on käännetty eri kielille. Ne ovat:

  • Lääkkeiden turvallinen käyttö ja sen kieliversiot: suomi (selkokielinen), ruotsi ja englanti, arabia, kurdi, somali, viro ja venäjä
  • Lääkekorvaukset ja asiointi apteekissa ja sen kieliversiot suomi (selkokielinen), ruotsi ja englanti, arabia, ranska, viro ja venäjä
  • Lääkkeiden hankinta Suomessa ja sen kieliversiot: suomi (selkokielinen), ruotsi ja englanti, arabia, dari, kurdi, venäjä ja somali

Monikieliselle ja yleistajuiselle lääkkeiden käyttöön liittyvälle materiaalille on selkeä tarve.

Tiivistelmä ”Lääkekorvaukset ja asiointi apteekissa” on tarkoitettu heille, joilla on suomalainen henkilötunnus ja näin ollen oikeus lääkekorvauksiin.

Tiivistelmässä ”Lääkkeiden hankinta Suomessa” puolestaan kuvataan lääkkeiden hankintaa Suomessa henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kuten pakolaiset ja turvapaikan hakijat.

Lääkehoito-oppaasta saa selkokielistä opastusta myös siitä, miten toimia apteekissa.
Adobe
Lääkehoito-oppaasta saa selkokielistä opastusta myös siitä, miten toimia apteekissa.

Suomenkieliset tekstit ovat selkokieltä

Lääkehoito-oppaan suomenkieliset tekstit ovat selkokielisiä ja Selkokeskus on hyväksynyt ne selkokielisiksi. Tästä kertoo oppaiden ja tiivistelmien kannessa selkologo.

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomen kieltä ja auttaa esimerkiksi kehitysvammaisia, aivoverenkierron häiriöitä sairastavia tai vieraskielisiä, suomea vasta opettelevia ihmisiä ymmärtämään tekstiä.

Samalla se auttaa kaikkia yleiskieltä ymmärtäviä ihmisiä lääkehoitoihin ja apteekissa asiointiin liittyvissä monimutkaisissa ja vaikeasti ymmärrettävissä asioissa.

Lääkehoito-oppaat ja niiden tiivistelmät ovat saatavilla sekä sähköisinä että painokelpoisina tiedostoina Fimean verkkosivuilta .