Lasten lääkehoitoon kiinnitettävä enemmän huomiota

Lasten lääkkeiden käyttö on yleistä. Vuonna 2007 alle 12-vuotiaista lapsista joka kuudes käytti tutkimushetkellä lääkärin määräämää lääkettä.

Alle 12-vuotiaista suomalaislapsista joka viides on kokenut jonkin lääkkeiden käyttöön liittyvän ongelman. Tavallisimpia ovat lääkkeestä aiheutuvat haitat, kuten ihottuma tai vatsavaivat, mutta ongelmia on myös lääkkeenotossa.

Sairaaloiden arjessa ongelmana on, että lapsille joudutaan käyttämään lääkkeitä myyntiluvan ohjeista poiketen, koska tutkimustietoa kaikista lasten tarvitsemista lääkkeistä ei ole vielä riittävästi tai sitä ei ole toimitettu viranomaisten arvioitavaksi. Myös lapsille sopivia lääkemuotoja tarvitaan lisää.

Tulokset käyvät ilmi proviisori Leena Lindell-Osuagwun Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavasta väitöskirjasta, jossa selvitettiin lasten lääkkeiden käyttöä kotona ja lääkkeen myyntiluvan ohjeista poikkeavaa määräämistä sairaalassa.

Kotona ongelmia lääkkeiden käytössä

Vuonna 2007 alle 12-vuotiaista lapsista joka kuudes käytti tutkimushetkellä lääkärin määräämää lääkettä.

Lapsen sairastavuus, ikä ja vanhemman oma lääkkeenkäyttö ennustivat lapsen lääkkeiden käyttöä. Lapsista joka viides oli kokenut elämänsä aikana jonkin lääkehoitoon liittyvän ongelman.

Haittatapahtumat olivat yleisimpiä, niitä oli kokenut joka kuudes lapsi. Kaksi kolmasosaa haitoista johtui antibiooteista, mikä selittyy sillä, että niiden käyttö on yleistä.

Yksittäisistä haitoista yleisimpiä olivat ihottuma, antibioottien aiheuttama ripuli tai allerginen reaktio, lääkkeen tehottomuus, pahoinvointi ja oksentelu, vatsakipu ja levottomuus. Vakavat, sairaalahoitoa vaativat tai henkeä uhkaavat haitat olivat erittäin harvinaisia.

Muita lääkehoitoon liittyviä ongelmia olivat lääkkeen ottamiseen ja antamiseen liittyvät vaikeudet, joita raportoi viisi prosenttia lasten vanhemmista. Esimerkiksi nielemisongelmat, lääkkeen poissylkeminen ja lääkkeen paha maku hankaloittivat lääkehoidon toteuttamista.

Nestemäisten lääkemuotojen annokset saattoivat olla liian isoja kerralla nieltäväksi. Myös lääkkeen otosta kieltäytyminen ja tekniset vaikeudet annostelulaitteiden käytössä koettiin ongelmiksi. Ongelmia oli ollut eniten antibioottien sekä kipu- ja kuumelääkkeiden antamisessa.

Lasten lääkkeiden käytön yleisyyttä sekä siihen yhteydessä olevia tekijöitä ja ongelmia tutkittiin valtakunnallisella kyselyllä. Kysely lähetettiin 6 000 Suomessa asuvan 0–11-vuotiaan lapsen vanhemmille keväällä 2007, ja siihen vastasi 4 032 lapsen vanhempaa, vastausprosentti oli 67.

Lähde:
Itä-Suomen yliopisto
Use of medicines in children: a perspective on drug-related problems

Kuva:
Panthermedia