Onko maanantaina syntyminen riski?

Syntyminen päivystysaikana ei huononna pikkukeskosen ennustetta, mutta maanantaina syntyneillä on suurempi kuolleisuus.

Yllätyksenä tutkijoille tuli, että maanantaina syntyneiden pikkukeskosten kuolleisuus oli merkitsevästi suurempaa kuin muina päivinä syntyneiden.
Adobe
Yllätyksenä tutkijoille tuli, että maanantaina syntyneiden pikkukeskosten kuolleisuus oli merkitsevästi suurempaa kuin muina päivinä syntyneiden.

Näyttää siltä, että pikkukeskosen on turvallista syntyä päivystysaikana, mutta maanantain osalta turvallisuudesta ei voida olla aivan varmoja.

Tämä selvisi Husissa tehdyssä tutkimuksessa , jossa tutkittiin vuosina 2000–2013 Husin vastasyntyneiden teho-osastolla hoidettuja pikkukeskosia.

Lasten tehohoitojakson aikaiset tiedot kerättiin tuolloin käytössä olleesta Clinisoft-tietojärjestelmästä, ja niitä täydennettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rekisteritiedoilla.

– On iso kysymys, miten päivystysaikana syntyneet lapset pärjäävät verrattuna virka-aikana syntyneisiin, koska päivystysaikana resurssit ovat huonommat, kertoo tutkimuksen vastaava kirjoittaja, neonatologi Markus Leskinen Husista.

– Päähavaintomme on, että lapsen syntyminen päivystysaikana ei huononna hänen ennustettaan, hän sanoo.

Keskeisimpiä komplikaatioita kuten aivokammioverenvuotoja ja nekrotisoivaa enterokoliittia esiintyi enemmän niillä, jotka olivat syntyneet yöllä. Vakioinnin jälkeen ero ei kuitenkaan ollut merkitsevä.

– Tulkintamme on, että yöaikaan syntyy enemmän vaikeasti sairaita lapsia, mutta hoito onnistuu ainakin niin hyvin, ettei ryhmien välillä ole tilastollista eroa.

Tutkimusaikana Husin vastasyntyneiden teho-osastolla oli ympärivuorokautinen neonatologipäivystäjä, mutta hän päivysti kotoa käsin.

– Näyttää siltä, että tuolloin käytössä ollut päivystysresurssi oli riittävän hyvä, koska esiin ei tullut merkitsevää eroa päiväaikaiseen toimintaan verrattuna, arvioi Leskinen.

Sittemmin päivystystä on vahvistettu ja takapäivystäjä päivystää sairaalassa.

Mikä tekee maanantaista erilaisen?

21 prosenttia kaikista pikkukeskosista syntyi perjantaisin. Sunnuntaisin heistä syntyi 11 prosenttia.

Perjantain suurta lukua selittää se, että silloin usein pyritään sektioimaan niitä odottajia, jotka muuten synnyttäisivät viikonlopun aikana. Sunnuntaina taas mahdollisesti pyritään lykkäämään sektiota seuraavaan arkipäivään, jolloin resurssit ovat paremmat.

Yllätyksenä tutkijoille tuli, että maanantaina syntyneiden pikkukeskosten kuolleisuus oli merkitsevästi suurempaa kuin muina päivinä syntyneiden.

Kun kaikkien alle 1500 gramman painoisina tai ennen 32+0 raskausviikkoa syntyneiden kuolleisuus oli 10 prosenttia, maanantaina syntyneillä luku oli 13 prosenttia ja perjantaina syntyneillä 6 prosenttia.

Syytä tähän voidaan Leskisen mukaan lähinnä arvailla.

– Tulkitsisin tätä varovasti, koska tutkimusta ei ollut rakennettu tämän tutkimiseen. Tiedot eri tietojärjestelmässä olleesta obstetrisesta taustasta ja päätöksenteosta puuttuvat, hän sanoo.

Asiaa aiotaan tutkia lisää ja parhaillaan Husissa kerätään uutta kohorttia. Apotissa niin synnytystä edeltävät tiedot kuin tieto tehohoitojaksosta ja sen jälkeisestä hoidosta ovat samassa järjestelmässä. Tuloksia voidaan joutua odottamaan, sillä Apotissa on dataa vasta neljästä vuodesta.

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivulla.