Mitä tarkoittaa FASD?

Alkoholi ja raskaus eivät sovi yhteen. Turvarajaa raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle ei voida varmistaa, joten täysraittius raskauden aikana on ainoa varma vaihtoehto.

Sikiön alkoholin riskiraja on nolla.
Adobe Stock
Sikiön alkoholin riskiraja on nolla.

FASD (fetal alcohol spectrum disorders) on yhteinen termi kaikille sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamille vaurioille.

Keskeistä näille vaurioille on keskushermostolle aiheutunut, vaikeudeltaan vaihteleva vaurio.

Millaisia ovat FASD-oireet?

Sikiön runsas alkoholialtistus voi aiheuttaa lapselle seuraavia oireita:

  • syntymäpaino tavallista pienempi
  • aivojen kasvun häiriö tai rakennepoikkeama, jonka seurauksena vastasyntyneellä todetaan neurologisia oireita, myöhemmin kehityksen viivästymä tai henkinen jälkeenjääneisyys
  • vastasyntyneen kasvojen epämuodostumat, kuten muun muassa pienipäisyys, pienet silmät, kapeat luomiraot, huonosti kehittynyt ylähuuli ja yläleuka
Suomessa syntyy vuosittain noin 600–3 000 äidin päihteiden käytön vuoksi vaurioitunutta vauvaa.

Sikiölle aiheutuneet vauriot ovat usein pysyviä ja vaikuttavat lapsen myöhempään kehitykseen.

Miten FASD todetaan?

FASD-oireyhtymän diagnosointi edellyttää, että äidin alkoholin väärinkäyttö raskauden aikana on varmistettu.

Alkoholin väärinkäytöksi voidaan laskea säännölinen runsas alkoholin käyttö tai satunnainen humalahakuinen juominen.

Diagnoosin varmistuttua voidaan sekä FASD-lapselle että hänen perheelleen järjestää tarvittavaa tukea.

FASD-lasten syntymäpaino on yleensä normaalia pienempi.
Adobe Stock
FASD-lasten syntymäpaino on yleensä normaalia pienempi.

Sikiön alkoholin riskiraja on nolla

Joidenkin arvioiden mukaan Suomessa syntyy vuosittain noin 600–3 000 äidin päihteiden käytön vuoksi vaurioitunutta vauvaa.

Raskaudenaikainen alkoholin käyttö on suurin yksittäinen täysin estettävissä oleva kehitysvammaisuuden syy länsimaissa.

Turvarajaa raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle ei ole voitu asettaa, joten täysraittius raskauden aikana on ainoa varma vaihtoehto.

Lauantaina 9.9.2023 alkoholin myynti aloitetaan Alkossa, R-kioskeissa sekä S-ryhmän myymälöissä yhdeksän minuuttia tavallista myöhemmin FASD-kampanjan vuoksi. Kampanjalla halutaan lisätä tietoisuutta sikiöaikaisesta alkoholialtistuksesta.