FASD-päivä muistuttaa raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaaroista

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on tällä hetkellä merkittävin kehitysvammaisuuden aiheuttaja.

Suomessa syntyy vuosittain 600–1 000 sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaurioittamaa lasta. Vaikeimmin vaurioituneet lapset ovat kehitysvammaisia. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on tällä hetkellä merkittävin kehitysvammaisuuden aiheuttaja länsimaissa ja ainoa, jonka aiheuttama haitta olisi täysin estettävissä.

FASD-lasten ja -nuorten kehityksen pulmat näkyvät oppimisen, ymmärtämisen ja käyttäytymisen osa-alueilla. Tyypillisiä ovat erilaiset keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmat sekä käyttäytymiseen liittyvät erityispiirteet, kuten vaikeudet arvioida tilanteita ja sosiaalisia vihjeitä.

FASD-lapset ja -nuoret eivät muodosta kuitenkaan yhtenäistä ryhmää. He tarvitsevat laaja-alaista, yksilöllistä tukea ja apua oppimisessaan ja elämässä selviytymisessä pitkälle aikuisuuteen asti.

FASD-päivä sosiaalisessa mediassa

Kansainvälisenä FASD-päivänä teema näkyy myös sosiaalisessa mediassa maailmanlaajuisesti alkaen Australiasta kello 9.09 paikallista aikaa ja päättyen Kaliforniaan. Suomessa some-kampanja alkoi Kehitysvammaliiton Twitter- ja Facebook-sivuilta klo 9.09. Twitteristä kampanja löytyy hashtagilla #TooYoungToDrink.

Termi FASD tulee sanoista Fetal Alcohol Spectrum Disorders ja tarkoittaa sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamien vaikutusten kirjoa.

Lisätietoa FASDista suomeksi: www.verneri.net/yleis/fasd
Kansainvälisen kampanjan sivut: www.tooyoungtodrink.org

Lähde: Kehitysvammaliiton tiedote