Aivojen mikroverenvuodot yhteydessä kognitiivisten mielentoimintojen heikentymiseen

Muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot heikkenevät nopeammin henkilöillä, joiden aivoissa on pieniä mikroverenvuotoja.

Muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot heikkenevät nopeammin henkilöillä, joiden aivoissa on pieniä mikroverenvuotoja. Mikroverenvuodot ovat oireettomia, ja ne havaitaan vain aivokuvauksissa, mutta ne on yhdistetty aiemminkin mm. dementiaan.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin mikroverenvuotojen vaikutuksia terveiden yli 45-vuotiaiden kognitiivisiin mielentoimintoihin ja dementiariskiin. Tutkijoilla oli käytössään magneettikuvaustiedot 3 300 osallistujan aivoista vuosilta 2005–2011. Seuranta kesti vuoteen 2013.

Osallistujat, joiden aivoissa oli jälkiä vähintään neljästä mikroverenvuodosta, pärjäsivät neurokognitiivisissa testeissä muita heikommin. Analyysin perusteella heidän muistinsa heikkeni seurannan aikana enemmän, minkä lisäksi heikkenivät myös monet muut kognitiiviset mielentoiminnot kuten tiedonkäsittelyyn ja motorisiin toimintoihin liittyvät taidot.

Myös dementiadiagnoosit olivat noin kaksi kertaa todennäköisempiä osallistujilla, joiden aivoissa oli vähintään neljä mikroverenvuotoa. Dementiaan sairastui 72 osallistujaa keskimäärin viiden vuoden seurannan aikana.

Mikroverenvuodot on yhdistetty dementiariskiin aikaisemminkin, minkä lisäksi ne liittyvät myös suurentuneeseen vaaraan sairastua vakavampiin aivoverenkiertohäiriöihin. Tutkimuksista on tosin vaikea päätellä, miltä osin sairastumisriskit ja heikentymät johtuvat mikroverenvuodoista ja miltä osin riskitekijöistä, jotka altistavat sekä mikroverenvuodoille että sairastumisille.

Tutkimus julkaistiin JAMA Neurology -lehdessä.

Lähde: Association of Cerebral Microbleeds With Cognitive Decline and Dementia. JAMA Neurology 2016;DOI:10.1001/jamaneurol.2016.1017

Uutispalvelu Duodecim

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Kuva: Panthermedia