Alkoholin juominen monesti viikossa lisää aivohalvauskuoleman vaaraa

Jos alkoholia nautittiin useammin kuin kaksi kertaa viikossa, aivohalvauskuoleman vaara suureni yli kolminkertaiseksi verrattuna henkilöihin, jotka eivät käyttäneet alkoholia.

Alkoholin käyttäminen useammin kuin kahdesti viikossa lisää aivohalvauskuoleman vaaraa miehillä, osoitti Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus. Alkoholinkäytön vaikutukset eivät riipu pelkästään juodun alkoholin määrästä, vaan myös siitä, kuinka usein juodaan.

Tutkimus perustuu Kuopion Ischaemic heart disease risk factor study -tutkimuksen seuranta-aineistoon. Tutkimuksen alkaessa tutkittavat miehet olivat keski-ikäisiä, ja seuranta-aika oli 20 vuotta. Tutkimukseen osallistui 2 609 miestä.

Alkoholinkulutuksen mittaamisessa käytettiin pohjoismaista alkoholikyselyä, joka selvittää kerralla juotua alkoholimäärää ja keskimääräistä juomakertojen määrää edeltävien 12 kuukauden aikana. Tiedot aivohalvaustapauksista saatiin sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteristä, aivohalvausrekisteristä ja Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteristä.

Tulokset on julkaistu Acta Neurologica Scandinavica -lehdessä: The frequency of alcohol consumption is associated with the stroke mortality.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.