Aivojen tasavirtastimulaatiota siedetään hyvin

Aivojen tasavirtastimulaation sivuvaikutukset eivät lisäänny hoidon edetessä.

– Stimulaatiokertojen lukumäärän ei havaittu vaikuttavan sivuvaikutusten määrään tai voimakkuuteen, toteaa Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutettava, tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja Aaron Kortteenniemi.

Itä-Suomen yliopiston tutkimukseen osallistui 82 tervettä, aikuista miestä, joista puolet sai aitoa stimulaatiota, puolet lumestimulaatiota. Jokainen koehenkilö sai stimulaatiota viitenä perättäisenä päivänä. Osallistujat ja tutkijat täyttivät joka tutkimuskerralla lomakkeen havaituista sivuvaikutuksista. Tiedot analysoitiin käyttäen uudenlaista lähestymistapaa, joka keskittyi hoitokertojen määrän vaikutuksen arviointiin.

– Stimulaatioon näyttäisi liittyvän ainoastaan ihon punoitusta elektrodien alla. Muissa sivuvaikutuksissa ei juuri ollut eroja ryhmien välillä, toteaa Kortteenniemi.

Hoitomuoto masennuksessa ja aivohalvauksessa

Aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) on lupaava hoito esimerkiksi masennuksessa ja aivohalvauksen kuntoutuksessa.

Aivojen tasavirtastimulaatio voi tulevaisuudessa olla hoitovaihtoehto silloin, kun nykyiset hoitomuodot eivät sovellu.

Potilashoidossa stimulaatiojaksot ovat usein pitkiä, noin kymmenen päivää, mutta tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että sivuvaikutukset säilyvät lievinä.

Tutkimuksen menetelmiä on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa myös suuremmissa aineistoissa. Tällöin voidaan selvittää, mitkä potilasryhmät saavat hoidon hyödyt vähimmillä haitoilla.

Ulla Toikkanen

Kuva: Panthermedia