Älypaita mittaa hengitystäsi

Pitkäkestoiset hengitysmittaukset tuottavat arvokasta tietoa sairauksien diagnosointiin ja hoitoon. MSc Li Guo kehitti väitöstyössään SmartShirt-älypaidan, joka mittaa keuhkojen toimintaa yhtä luotettavasti kuin rintakehän ympärille kiinnitettävä hengitysvyö.

MSc Li Guo on kehittänyt väitöstyössään Smartshirt-älypaidan, jonka toiminta perustuu sähköä johtavaan pinnoitteeseen.

– Tutkimus alkoi siitä, että kiinnostuin älytekstiileistä. Halusin tehdä sellaisen tutkimustyön, josta olisi hyötyä tulevaisuudessa, hän kertoo.

Guo huomauttaa, että kaikkia sairauksia, kuten keuhkoahtaumatautia, ei ole helppo diagnosoida sairaalaoloissa. Hänen mielestään luotettavat ja kotikäyttöiset puettavat mittaustekniikat helpottaisivat näiden sairauksien ehkäisyä, toteamista ja hoitoa.

Hän uskoo, että paidasta on hyötyä väestön ikääntyessä ja taloustilanteen heikentyessä. Mittauksia varten ei tarvitsisi aina mennä lääkäriin.

– Keuhkojen toiminnan pitkäkestoiseen mittaukseen tarvitaan uudenlaisia vaatteisiin integroitavia antureita, jotka eivät rajoita käyttäjän liikkumista. Siksi keskityin tutkimuksessani anturin ja signaalikeräysmenetelmien toiminnallisuuteen ja älypaidan suunnitteluun. Sen lisäksi kiinnitin huomiota laitteiston puettavuuteen, ylläpitoon ja esteettisyyteen. Myös ympäristö- ja terveysnäkökulmat huomioitiin, Guo kertoo.

Tarkka kuin hengitysvyö

Älypaitaa testasi kymmenen koehenkilöä. Heidän hengitystään mitattiin sekä istuttaessa, käveltäessä ja hölkätessä että nopeiden ja hitaiden hengitysjaksojen aikana.

Luotettavuutta arvioitiin vertaamalla SmartShirtin ja perinteisen hengitystä tarkkailevan vyön mittaamia signaaleja, joita tallennettiin samanaikaisesti Guon kehittämällä LabVIEW-ohjelmalla ja käsiteltiin MATLAB-ohjelmalla.

Tulokset osoittavat SmartShirtin mittaavan keuhkojen toimintaa yhtä luotettavasti kuin hengitysvyö. Lisäksi paidan helppokäyttöisyyttä ja hyväksyttävyyttä käyttäjien keskuudessa arvioitiin kyselytutkimuksella. Vastaajat pitivät älypaitaa miellyttävämpänä käyttää ja valtaosa uskoi sen käytön edistävän terveyttä ja elämänlaatua.

Li Guo (31) on kotoisin Wuhanista, Kiinasta ja työskentelee tutkijana ruotsalaisen Boråsin yliopiston tekstiilitekniikan laitoksella.

Lähde:
Textile-Based Sensors and Smart Clothing System for Respiratory Monitoring

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Panthermedia