Anaboliset steroidit kutistavat voimailijoiden aivoja

Steroidit tuhoavat aivosoluja suoraan tai vaikuttavat haitallisesti aivojen verenkiertoon.

Anaboliset steroidit ovat miehen sukupuolihormonin testosteronin johdannaisia, joita kehonrakentajat ja painonnostajat käyttävät kasvattaakseen lihasmassaa. Anabolisten steroidien liikakäytön tiedetään altistavan psykiatrisille häiriöille ja älyllisen suorituskyvyn heikkenemiselle. Norjalainen tutkimusryhmä pyrki selvittämään, miten anabolisten steroidien käyttö vaikuttaa aivojen rakenteisiin.

Tutkimusryhmän muodostivat 82 voimailulajien harrastajaa, jotka olivat käyttäneet anabolisia steroideja lihasmassan kasvattamiseksi vähintään vuoden ajan. Verrokkiryhmässä oli 68 voimailijaa, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet anabolisia steroideja. Molemmille ryhmille tehtiin aivojen 3 T:n magneettikuvaus.

Anabolisten steroidien käyttäjien aivojen kuorikerroksen tilavuus oli pienempi, harmaan aineen määrä oli vähäisempi ja tyvitumake putamen oli pienempi kuin niillä, jotka eivät olleet käyttäneet aineita.

Myös aivopuoliskoja toiminnallisesti yhdistävä aivokurkiainen oli anabolisten steroidien käyttäjillä pienempi, mutta löydös ei ollut enää merkitsevä Bonferronin korjauksen jälkeen. Anabolisten steroidien käyttäjillä aivojen harmaan aineen kato painottui vasemmalla päälaen- ja takaraivolohkoon, ja oikealla näiden alueiden lisäksi etuaivo- ja ohimolohkoon. Aivojen harmaan aineen määrä oli yli 10 vuotta anabolisia steroideja käyttäneillä (n = 32) merkitsevästi pienempi kuin alle 10 vuotta käyttäneillä (n = 23).

Koska kyseessä oli poikkileikkaustutkimus, tutkijat pyrkivät eliminoimaan sekoittavia tekijöitä selvittämällä mm. anabolisten steroidien käytölle altistavien tekijöiden yhteyttä aivojen pieneen kokoon. Aivojen kokoeroja eivät kuitenkaan selittäneet kielellinen älykkyys (jonka ajatellaan kuvastavan pitkäaikaista älykkyyttä), aiempi huumeiden käyttö, aiempi alkoholin kulutus, tarkkaavaisuushäiriö tai psykiatriset oireet.

Tutkimuksen mukaan anabolisten steroidien liiallinen käyttö pienentää aivoaineen tilavuutta joko tuhoamalla suoraan aivosoluja tai vaikuttamalla haitallisesti aivojen verenkiertoon. Esimerkiksi huumeriippuvuuden, laihuushäiriön ja skitsofrenian yhteydessä on osoitettu aivojen harmaan aineen tilavuuden vähenemisen olevan yhteydessä älyllisen suorituskyvyn heikkenemiseen.

Lähde: Bjørnebekk A, Walhovd KB, Jørstad ML ym. Structural brain imaging of long-term anabolic-androgenic steroid users and nonusing weightlifters. Biological Psychiatry, verkossa ensin 30.1.2017. doi: 10.1016/j.biopsych.2016.06.017

Kirjoittaja:
Tero Taiminen
psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 11/2017.

Lue lisää jutun aiheesta