Antibiootti tehoaa paiseeseen – kuten tyhjennyskin

Yhä useampi hakeutuu Yhdysvalloissa päivystykseen paiseiden vuoksi. Yhtenä syynä pidetään MRSA-bakteerin yleistymistä.

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan antibioottihoito voi olla tarpeen paisepotilaille, varsinkin jos MRSA on väestössä yleinen.

Tutkimuksessa hoidettiin paisepotilaita paiseen tyhjennyksen lisäksi joko trimetopriini-sulfametoksatsolilla tai lumelääkkeellä.

Potilaat olivat 14–73-vuotiaita ja 45,3 prosentilta löydettiin bakteeriviljelyssä MRSA-bakteeri.

Tutkimukseen osallistui 1247 potilasta. Antibioottiryhmässä oli 617 potilasta, lumelääkeryhmässä 630.

Antibioottiryhmässä 80,5 prosentilla alkuperäisestä paiseet paranivat, lumelääkeryhmässä 73,6 prosentilla. Potilailla, jotka saivat trimetopriini-sulfametoksatsolihoitoa, oli myös vähemmän tarvetta paiseen uuteen tyhjennykseen ja pienempi riski saada uusia iho-infektioita.

Haittavaikutuksia oli kummassakin ryhmässä vähän ja ne olivat vähäisiä.

Tutkijat toteavat, että antibiootin vaikutusta paiseen paranemiseen on suhteellisen vaikea tutkia. Noin 80 prosenttia tavallisista paiseista paranee tyhjentämällä. Monissa aiemmissa tutkimuksissa ei olekaan havaittu eroa pelkän tyhjennyksen ja siihen liitetyn lääkehoidon välillä.

Tutkijat pohtivat, että oikean hoidon valinta ei ole aivan yksinkertaista. Tämän tutkimuksen perusteella lääkehoidosta oli hyötyä. Toisaalta hoitotulokset ovat ilman lääkettäkin hyvät. Trimetopriini-sulfametoksatsolihoidolla tiedetään olevan harvinaisia vakaviakin haittavaikutuksia. Lisäksi lääkehoito lisää antibioottiresistenssin kehittymisen riskiä.

Tutkimus julkaistiin NEJM-lehdessä.

Kirjoittaja
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Mikko Käkelä