Antikoagulaatiohoito näyttää vähentävän dementiariskiä

Hoidon ­aloituksen viivästyminen diagnoosin jälkeen näytti puolestaan laimentavan hyötyä, kirjoittaa Juhani Airaksinen.

Eteisvärinä lisää dementian kehittymisen vaaraa, mutta on epäselvää, voidaanko vaaraan vaikuttaa antikoagulaatio­hoidolla. Nyt laaja kansallinen selvitys viittaa siihen, että antikoagulaatio­hoidolla voidaan vähentää merkittävästi eteisvärinäpotilaan dementian vaaraa.

Ruotsalaiset kardiologit yhdistivät laajat kansalliset rekisteritiedot yhteensä yli 440 000 eteisvärinäpotilaasta vuosilta 2006–14, yli 1,5 miljoonan potilasvuoden ajalta. Kattavien tilastollisten analyysien perusteella he päättelivät, että dementian kehittymisen vaara oli 29 % pienempi niillä eteisvärinäpotilailla, joille aloitettiin antikoagulaatiohoito heti diagnoosin selvittyä, ja vaara oli 48 % pienempi potilailla, jotka jatkoivat hoitoa koko tarkastelujakson ajan.

Potilaat, joiden CHADS-VASc-pisteet olivat korkeammat, näyttivät hyötyvän antikoagulaatiohoidosta enemmän myös dementiavaaran suhteen. Hoidon ­aloituksen viivästyminen diagnoosin jälkeen näytti puolestaan laimentavan hyötyä. Varfariinin ja suorien antikoagulanttien vaikutuksessa dementiavaaraan ei todettu eroa.

Tutkimuksen tulokset ovat oletusten mukaisia. Hallinnollisiin rekistereihin perustuvien tutkimusten tulkintaan liittyy monia rajoituksia ja virhelähteitä, joita tässä selvityksessä pyrittiin minimoimaan mahdollisuuksien mukaan. Satunnaistettua tutkimusta ei tästäkään aiheesta ymmärrettävästi voida tehdä, joten lopullista varmuutta asiaan ei saada.

Lähde: Friberg L, Rosenqvist M. Less dementia with oral anticoagulation in atrial fibrillation. Eur Heart J, verkossa ensin 24.10.2017. doi: 10.1093/eurheartj/ehx579

Kirjoittaja:

Juhani Airaksinen

professori

Kuva: Panthermedia

Kirjoitus on julkaistu Lääkärilehdessä 7/2018.