Mikä antikoagulantiksi iäkkäälle eteisvärinäpotilaalle?

Tutkimus vahvistaa käsitystä, että myös iäkäs suuren riskin potilas tarvitsee antikoagulantin ja että yhä useammin sen ehkä kannattaa olla uusi suora antikoagulantti.

Eteisvärinä viisinkertaistaa aivoinfarktin riskin, ja antikoagulanttihoitojen hyödyt verrattuna niiden riskeihin ovat moninkertaiset. Varfariini koki renessanssin vuonna 2007 julkaistun BAFTA-tutkimuksen jälkeen. Siinä varfariinin osoitettiin vähentävän tromboembolisia tapahtumia puoleen verrattuna asetyylisalisyylihappoon 75 vuotta täyttäneillä eteis­värinäpotilailla lisäämättä vuotokomplikaatioita. Tuore meta-analyysi selvittää, mitä tiedetään varfariinin tehosta ja turvallisuudesta yli 65-vuotiailla verrattuna uusiin suoriin antikoagulantteihin, asetyylisalisyylihappoon tai antikoagulanteista pidättäytymiseen.

Analyysiin otettiin mukaan 10 satunnaistettua vertailututkimusta ja 16 havainnoivaa tutkimusta varfariinista: vertailukohtana oli 4:ssä ASA ja 16:ssa suora antikoagulantti. Odotusten ­mukaisesti varfariini vähensi aivoverenkiertohäiriöitä paremmin kuin ASA lisäämättä vuotokomplikaa­tioita. Hyöty oli riippumaton potilaiden iästä.

Suorat antikoagulantit vähensivät edelleen aivoverenkiertohäiriöitä ­verrattuna varfariiniin sekä satunnaistetuissa vertailututkimuksissa että havainnoivissa tutkimuksissa. Satunnaistetuissa vertailututkimuksissa myös vuotoja oli vähemmän, mutta havainnoivissa tutkimuksissa varfariinilla ja suorilla antikoagulanteilla ei ollut tässä suhteessa eroa, kuten ei myöskään kuolemanvaarassa. Korkeampi ikä oli yhteydessä suurempaan hyötyyn.

Tämä meta-analyysi pyrki selvittämään, miten antikoagulantit toimivat ”oikeassa elämässä” verrattuna ­satunnaistettuihin vertailututkimuksiin. Oikeassa elämässä potilaat ovat usein vanhempia, monisairaampia ja huonokuntoisempia. Tutkimus vahvistaa käsitystä, että myös iäkäs suuren riskin potilas tarvitsee antikoagulantin ja että yhä useammin sen ehkä kannattaa olla uusi suora antikoagulantti.

Lähde:

Bai Y ym. Effectiveness and safety of oral anticoagulants in older patients with atrial fibrillation: a systematic review and meta-regression analysis. Age Ageing 2017;47:9–17.

Kirjoittaja:

Kaisu Pitkälä

professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 8/2018.