Onko tikagrelorin ja aspiriinin yhteiskäyttö hyödyllistä ohitusleikkauksen jälkeen?

Verenvuoto-ongelmat korostuvat iäkkäämmillä haurailla potilailla.

Tikagreloria ja asetyylisalisyylihappoa suositellaan sepelvaltimotautikohtauksen jälkeen estämään uusia sydäntapahtumia, ellei potilaan verenvuotovaara ole suurentunut. Tämän verihiutaleiden kaksoiseston asema ohitusleikkauksen jälkeen on ollut epäselvä. Uuden analyysin mukaan yhdistelmä parantaa merkittävästi laskimosiirteiden auki pysymistä, mutta lisää valitettavasti verenvuotoja eikä vähennä sydäntapahtumien ilmaantumista.

Meta-analyysissä yhdistettiin potilaskohtaiset tiedot 4 tutkimuksesta, joissa verrattiin ASAa ja ASAn ja tikagrelorin yhdistelmää ohitusleikkauksen jälkeen yhteensä 1 316 potilaalla (keski-ikä 67 v).

Laskimosiirteiden tukkeutuminen oli harvinaisempaa (11,2 % vs. 20,0 %) kaksoisestolääkitystä käyttäneillä potilailla, mutta heillä ilmeni toisaalta enemmän verenvuotoja (22,1 % vs. 8,7 %) vuoden seurannassa. Merkittävien sydäntapahtumien ilmaantumisessa ei eroa (6,7 % vs. 5,5 %). Tulokset olivat samanlaiset sepelvaltimotautikohtauksen takia leikatuilla potilailla.

Lue lisää: Triglyseridit koholla?

Antitromboottisen hoidon valinta on tasapainoilua hyytymäkomplikaatioiden eston ja verenvuotokomplikaatioiden ilmaantumisen välillä. Verenvuoto-ongelmat korostuvat iäkkäämmillä haurailla potilailla, mutta näkyvät näissä hyvin valikoiduissa potilasjoukoissakin.

Sandner S, Redfors B, Angiolillo DJ ym. Association of dual antiplatelet therapy with ticagrelor with vein graft failure after coronary artery bypass graft surgery: A systematic review and meta-analysis. JAMA 2022;328:554–62.

Juhani Airaksinen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.