Suora antikoagulantti vai varfariini vanhuksen eteisvärinään?

Perinteisesti hoidossa käytetyn varfariinin etuja ovat edullisuus ja monitoroitavuus.

Aivoinfarktin ehkäisystä antikoagulantein on tullut käypää hoitoa myös silloin, kun eteisvärinäpotilas on hyvin hauras ja huonokuntoinen vanhus. Japanissa tehdyssä rekisteritutkimuksessa näille potilaille suorat antikoagulantit näyttivät olevan sekundaaripreventiossa tehokkaampia ja turvallisempia kuin varfariini.

Tutkimukseen otettiin vuosina 2014–20 sairaalaan aivoinfarktin takia joutuneet 75 vuotta täyttäneet (n = 101 389), jotka saivat joko varfariinia (n = 20 663) tai suoraa antikoagulanttia (n = 80 726). Heidän uudet sairaalahoitonsa tarkistettiin seuraavan vuoden ajalta.

Suoraa antikoagulanttia saaneista 6,7 % sai uuden aivoinfarktin seuraavan vuoden aikana, varfariiniryhmästä 8,8 %. Vakioinnin jälkeen riskisuhde (subdistribution hazard ratio, SHR) oli 0,76 (95 %:n LV 0,71–0,81). Vastaavasti riskisuhde erilaisille vuototapahtumille on 0,78 (0,68–0,90) ja kallonsisäisille vuodoille 0,69 (0,57–0,82). Ruoansulatuskanavan vuodoissa ei ollut eroa.

Perinteisesti hoidossa käytetyn varfariinin etuja ovat edullisuus ja monitoroitavuus, joskin jatkuva laboratorioseuranta maksaa sekin. INR ja teho voivat kuitenkin heitellä K-vitamiinin saannin mukaan ja varfariinilla on paljon lääkeaineinteraktioita. Suorat antikoagulantit ovatkin kalleudestaan huolimatta syrjäyttäneet varfariinia annostelun helppouden vuoksi. Niilläkin on ongelmansa esimerkiksi vuototilanteessa, mutta nykyään antidootti löytyy kaikille.

Kumazawa R ym. Direct oral anticoagulants versus warfarin for secondary prevention of cerebral infarction and bleeding in older adults with atrial fibrillation. J Am Geriatr Soc 2022;70:2029–39.

Kaisu Pitkälä

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.