Antipsykoottiset lääkkeet karsivat hyvin väkivaltarikoksia

Tutkimuksen mukaan lääkkeitä käytettäessä rikoksia oli lähes puolet vähemmän. Mielialalääkkeiden vaikutus oli rajallisempi.

Antipsykoottiset lääkkeet voivat hoidollisen hyödyn ohella vähentää potilaiden tekemiä väkivaltarikoksia, toteaa Lancetissa julkaistu tutkimus. Aiheesta on vähän aiempaa tutkimustietoa.

Rekisteritutkimus käsitti noin 83 000 ruotsalaista potilasta, joille määrättiin antipsykoottisia lääkkeitä tai mielialalääkkeitä vuosina 2006–2009. Tutkijat vertasivat tietoja rikostuomioista potilaiden diagnooseihin ja siihen, käyttivätkö potilaat tuolloin lääkkeitä vai eivät.

Miespuolisista potilaista 6,5 prosenttia ja naisista 1,4 prosenttia sai tuomion väkivaltarikoksesta. Antipsykoottisia lääkkeitä käytettäessä rikoksia oli 45 prosenttia vähemmän. Mielialalääkkeillä luku oli vastaavasti 24 prosenttia.

Tuloksissa oli diagnoosikohtaisia eroja. Mielialalääkkeet vähensivät väkivaltaisuutta vain kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla.

Useat potilaat käyttävät sekä antipsykoosi- että mielialalääkkeitä. Tutkimuksen mukaan mielialalääkkeen lisääminen esimerkiksi skitsofreniapotilaiden lääkitykseen ei vaikuttanut väkivaltarikosten esiintyvyyteen, mutta antipsykoottisen lääkkeen antaminen mielialalääkkeitä käyttäville puolestaan vaikutti.

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Kirjoittanut:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Lue lisää jutun aiheesta