Aorttaläpän ahtauman hoito sikiöaikana onnistuu yleensä hyvin

Sikiöaikaisia toimenpiteitä kriittisen aorttaläpän ahtauman hoitoon on tarjottu maailmalla vuodesta 2001 lähtien.

Sikiöaikainen aortan läpän korjausleikkaus, jolla pyritään varmistamaan kaksikammioisen verenkierron kehittyminen, onnistuu keskitetyissä hoitoyksiköissä hyvin. Tarkan potilasvalinnan jälkeen tehtävään toimenpiteeseen liittyvät riskit ovat hyväksyttäviä, kun 55 % sikiöistä saavuttaa kaksikammioisen verenkierron ja välttyy toistuvilta sydänleikkauksilta syntymän jälkeen.

Itävaltalaisessa sydänklinikassa, jolla on laajin kokemus Euroopassa, tehtiin 125 sikiöaikaista aorttaläpän leikkausta 103 sikiölle vuosina 2001–2020. Toimenpiteistä onnistui 87 %, ja vuosien 2014–2022 aikana onnistumisprosentti kasvoi 94:ään. Leikatuista sikiöistä 80 % syntyi elävänä ja 55 %:lla verenkierto oli kaksikammioinen yhden vuoden iässä. Parhaiten kaksikammioisen verenkierron saavuttamista ennakoivat ennen toimenpidettä mitattu oikean ja vasemman kammion pituuksien suhde sekä hiippaläpän vuodon maksimivirtausnopeus.

Sikiön kriittinen aorttaläpän ahtauma on harvinainen sydänvika, joka voi sikiöaikana johtaa sydämen vasemman kammion surkastumiseen ja hoitamattomana vastasyntyneen kuolemaan. Vastasyntynyt, jonka vasen kammio on surkastunut, tarvitsee syntymänsä jälkeen toistuvia sydänleikkauksia ja osa myöhemmin jopa sydämensiirron.

Sikiöaikaisia toimenpiteitä kriittisen aorttaläpän ahtauman hoitoon on tarjottu yksittäisissä keskuksissa maailmalla vuodesta 2001 lähtien. Keskiraskauden aikana tehtävässä toimenpiteessä sikiön ahtautuneen aorttaläpän läpi viedään kaikuohjauksessa pallokatetri, joka täytetään ohjauksen jälkeen nesteellä ja vedetään ahtautuneen läpän läpi.

Tulzer A, Arzt W, Gitter R ym. Valvuloplasty in 103 fetuses with critical aortic stenosis: outcome and new predictors for postnatal circulation. Ultrasound Obstet Gynecol 2022;59:633–41.

Kaarin Mäkikallio

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.