Asentohuimaus säikäyttää

Asentohuimaus iskee äkisti ja saattaa säikäyttää oireiden voimakkuudella.

Asentohuimaus iskee pään siirtyessä tiettyyn asentoon.
Adobe
Asentohuimaus iskee pään siirtyessä tiettyyn asentoon.

Hyvänlaatuisella asentohuimauksella (benign paroxysmal positional vertigo, BPPV) tarkoitetaan sisäkorvaperäistä huimausta, joka johtuu toimintahäiriöstä sisäkorvan kaarikäytävissä.

Kehon asentoa ja tasapainoa aistiviin nesteen täyttämiin kaarikäytäviin kertyvä sakka saa aikaan virheaistimuksen.

Vaiva tuntuu kiertohuimauksena 2–20 sekuntia asennon muutoksen jälkeen.

Huimaus tulee usein vain pään ollessa tietyssä asennossa siirryttäessä esimerkiksi istualta makuulle tai taivutettaessa päätä esimerkiksi kasvoja pestessä.

Vaikka oireet ovat joskus melko voimakkaat ja niihin voi liittyä pahoinvointia, vaiva ei johdu vakavasta keskushermostoperäisestä sairaudesta, ja se on luonteeltaan hyvänlaatuinen.

Vaiva kestää useiden viikkojen ajan, keskimäärin 10 viikkoa, mutta joillakin se voi kestää huomattavasti kauemminkin.

Asentohumausta esiintyy erityisesti 50-60 vuoden isässä ja naisillä vaiva on 2-3 kertaa miehiä yleisempi.

Mitä asentohuimaukselle voi tehdä?

Huimauksen paranemista voi nopeuttaa itse harjoituksilla, joiden tarkoituksena on tarkan liikesarjan avulla saada kaarikäytävään kertynyttä sakkaa liikutetuksi niin, että se ei aiheuta oireita (ns. Epleyn manööveri). Voit katsoa videon harjoituksesta täällä .

Varsinaista hoitoa edellä kuvattujen kallistusharjoitusten lisäksi ei hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ole.

Huimaus on joskus kuitenkin niin voimakasta, että on hyvä hakeutua tutkittavaksi muiden huimauksen syiden poissulkemiseksi. Tarkempaan selvittelyyn on myös syytä, jos huimaukseen liittyy muita hermoston oireita, esimerkiksi puhevaikeuksia tai lihasten heikkoutta.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen selvittely tapahtuu kallistuskokein (Dix-Hallpiken testi) eikä se edellytä laboratorio- tai konetutkimuksia. Hoitona käytetään edellä kuvattuja asentoharjoituksia.