Avastin estänyt monen näkövammaisuuden

Minusta on hienoa, että olemme pystyneet estämään monilta näkövammaisuuden, kommentoi professori Anja Tuulonen kohua Avastin-syöpälääkkeen käytöstä ikärappeuman hoidossa.

Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut kantelun perusteella kantaa syöpälääke Avastinin käyttöön silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoidossa. Avastin on ollut sairaanhoitopiireissä laajasti ns. off label -käytössä, eli sitä on käytetty muuhun kuin lääkkeen myyntiluvassa hyväksyttyyn tarkoitukseen.

Oikeusasiamiehen mukaan potilaalla on oikeus tulla hoidetuksi lääkevalmisteella, joka on hyväksytty hänen sairautensa hoitoon, ja oikeus kieltäytyä lääkkeestä, jos näin ei ole. Lääkäri ei voi määrätä lääkettä muuhun kuin hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen kertomatta asiasta potilaalle.

Selvityksen mukaan Avastinia on kuitenkin käytetty ikärappeuman hoitoon lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä kertomatta siitä asianmukaisesti potilaalle.

Lääkkeiden vaikuttavuus on sama

– Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tavoitteena on, että pystyisimme jatkossakin turvaamaan potilaille heidän tarvitsemansa hoidon järkevillä kustannuksilla, sanoo vastuualuejohtaja, professori Anja Tuulonen TAYS:n Silmäkeskuksesta.

Hän muistuttaa, että ikärappeuman hoito alkoi aikana, jolloin sairauden hoitoon ei ollut rekisteröityä valmistetta. Avastinia alettiin käyttää sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti, ja siitä saatiin erittäin hyvät kokemukset.

Käyttöä on jatkettu laajasti, vaikka markkinoille myöhemmin tuli ikärappeuman hoitoon rekisteröity lääke.

– Käyttöä jatkettiin, koska on näyttöä, että Avastinin ja myöhemmin rekisteröidyn lääkkeen vaikuttavuus on sama ja sivuvaikutusprofiili on sama, mutta lääkkeiden hintaero on oleellisen suuri.

Äskettäin Suomen markkinoille tuli toinenkin tähän tarkoitukseen rekisteröity lääke.

– Jos Suomessa siirryttäisiin jompaankumpaan kalliimmista lääkkeistä, hoidon kustannukset kasvaisivat vuodessa vähintään 43 miljoonaa euroa. Kustannusvaikuttavuus ei kuitenkaan lisääntyisi, vaikka saisimme hoitoihin lisää rahaa, mikä sinänsä on hyvin epätodennäköistä, Tuulonen sanoo.

– Jos taas lisärahaa ei saataisi, sekä ikärappeumapotilaiden että muidenkin silmäpotilaiden hoidon saatavuus heikkenisi.

TAYS Silmäkeskuksessa potilaille on kerrottu lääkeainevaihtoehdoista. Off label -käyttöön ei kuitenkaan ole pyydetty kirjallista suostumusta.

Valvira on pyytänyt sairaanhoitopiireiltä lausunnot oikeusasiamiehen kannanotosta.

– Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tavoitteena on, että pystyisimme jatkossakin turvaamaan potilaille heidän tarvitsemansa hoidon järkevillä kustannuksilla. Kalliiden lääkevaihtoehtojen systemaattinen käyttöönotto heikentäisi paitsi ikärappeumaa, myös muita silmäsairauksia sairastavien hoitoonpääsyä, Tuulonen toteaa.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta