Avastinin käyttöön tarvitaan potilaan kirjallinen suostumus

Syöpälääke Avastinia käytetään Suomessa yleisesti silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoidossa. Oikeusasiamies vaatii, että potilaalta täytyy saada kirjallinen lupa lääkkeen myyntiluvan vastaiseen käyttöön.

Syöpälääke Avastinia käytetään Suomessa yleisesti silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoidossa. Oikeusasiamies vaatii, että potilaalta täytyy saada kirjallinen lupa lääkkeen myyntiluvan vastaiseen käyttöön.

Eduskunnan oikeusasiamies linjasi vuoden 2012 lopulla, että potilaalla on oikeus tulla hoidetuksi lääkevalmisteella, joka on hyväksytty hänen sairautensa hoitoon, ja oikeus kieltäytyä lääkkeestä, jos näin ei ole. Lääkäri ei voi määrätä lääkettä muuhun kuin hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen kertomatta asiasta potilaalle. Valvira pyysi oikeusasiamiehen kannanoton perusteella sairaanhoitopiireiltä selvitykset toimenpiteistä, joihin kannanotto on johtanut.

Selvityksen mukaan sairaanhoitopiirit ovat muuttaneet hoitokäytäntöjään. Avastinin käytöstä ei ole luovuttu, mutta sen käytöstä kerrotaan tarkemmin ja potilaalta pyydetään suostumus. Jos potilas kieltäytyy Avastinista, käytetään silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoitoon rekisteröityjä lääkkeitä.

Avastinia käytetään, koska se on huomattavasti halvempi lääke kuin silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoitoon rekisteröidyt lääkkeet. Esimerkiksi HUS perustelee Avastinin käyttöä tutkimuksilla, joita Avastinin käytöstä silmänpohjan nesteisen ikärappeuman käytössä on tehty. Näiden tutkimusten mukaan Avastin on yhtä tehokas ja turvallinen kuin lääkkeet, joilla on myyntilupa silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoitoon.

Toisaalta lääketurvallisuudesta vastaava Fimea on katsonut, ettei Avastinin silmänsisäinen käyttö ole lääketieteellisesti perusteltua.

Oikeusasiamies tarkensi viime viikolla, että potilaalta on saatava kirjallinen suostumus, kun Avastinia käytetään silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoidossa. Potilaalle pitää myös antaa kirjallinen selvitys syistä käyttää Avastinia.

TYKS:n silmäklinikan ylilääkäri Eija Vesti kertoo, että Turussa ohjeet ja suostumukset on tähän asti hoidettu suullisesti, mutta kirjallinen potilasohje otetaan pian käyttöön. Myös suostumus aletaan lähiaikoina pyytää kirjallisena.

– Raha on tiukalla, joten toivottavasti huomattavasti kalliimman lääkkeen käyttöön ei jouduta.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta