B-Eryt ja B-Hkr — mitä ne tarkoittavat?

Laboratoriokokeissa lukee B-Eryt ja B-Hkr. Mistä ihmeestä on kysymys?

Adobe/AOP

B-Eryt ja B-Hkr ovat arvoja, jotka liittyvät verenkuvaan ja verisoluihin. Ne kertovat punasolujen määrästä ja osuudesta veressä, ja tarjoavat näin arvokasta tietoa elimistön terveydestä.

Punasolut kuljettavat happea keuhkoista kudoksiin ja hiilidioksidia kudoksista keuhkoihin.

B-Eryt ja B-Hkr -arvot sisältyvät perusverenkuvaan, joka otetaan useimmiten laboratoriokokeissa terveystarkastuksen yhteydessä tai kun selvitellään jonkin sairauden mahdollisuutta.

Perusverenkuva auttaa tunnistamaan mahdollisia terveysongelmia varhaisessa vaiheessa.

Jos B-Eryt- tai B-Hkr-arvot poikkeavat normaalista, lääkäri voi suorittaa lisätutkimuksia selvittääkseen poikkeavien arvojen mahdolliset syyt.

B-Eryt ja B-Hkr -arvoja käytetään muun muassa anemian diagnosoinnissa.

Mitä tarkoittaa B-Eryt?

B-Eryt viittaa erytrosyyttien (punasolujen) määrään veressä. Erytrosyytit ovat verisoluja, jotka kuljettavat happea keuhkoista kudoksiin ja tuovat hiilidioksidia takaisin keuhkoihin poistettavaksi.

Veren erytrosyyttipitoisuus on tärkeä mittari, ja sen arvo voi vaihdella yksilöittäin.

Normaali B-Eryt-arvo vaihtelee sukupuolen ja iän mukaan.

B-Eryt kertoo, kuinka monta punasolua on veressä. Viitearvot ovat:

  • miehillä: 4,25–5,70 × E12/l
  • naisilla: 3,90–5,20 × E12/l

Poikkeavat arvot voivat viitata esimerkiksi anemiaan tai muihin verisairauksiin.

Anemia tarkoittaa sitä, että punasolujen määrä on liian pieni tai niiden hemoglobiinipitoisuus on liian alhainen. Anemia voi johtua esimerkiksi raudanpuutteesta, B12-vitamiinin puutteesta tai folaatin puutteesta.

Punasolujen määrä voi olla kohonnut esimerkiksi korkealla vuoristoalueella oleskelun myötä, keuhkosairauden tai sydänsairauden vuoksi. Myös anabolisten steroidien käyttää lisää punasolujen määrää.

B-Eryt ja B-Hkr selviävät perusverenkuvasta.
Adobe/AOP
B-Eryt ja B-Hkr selviävät perusverenkuvasta.

Mitä tarkoittaa B-Hkr?

B-Hkr viittaa hematokriittiin, joka kuvaa veren punasolujen tilavuuden osuutta kokonaisveren tilavuudesta. Se ilmaistaan prosentteina.

Hematokriitti on tärkeä parametri, joka auttaa arvioimaan verenkierron ja hapen kuljetuskykyä elimistössä.

Normaali B-Hkr —arvo vaihtelee myös sukupuolen ja iän mukaan. Viitearvot ovat miehillä 39–50 % ja naisilla 35–46 %.

Poikkeavuudet voivat viitata esimerkiksi nestehukkaan, anemiaan tai polysytemiaan (verisairaus, jossa punasolujen määrä on suuri).

Hematokriitti voi olla alhainen anemian vuoksi. Hematokriitti kohoaa myös korkealla vuoristoalueella oleskelun myötä, keuhkosairauden tai sydänsairauden vuoksi. Anabolisten steroidien käyttää lisää myös hematokriitin määrää.