Bivalirudiinia vai hepariinia pallolaajennuksen yhteydessä?

Tutkimus tuo lisätietoa, muttei ratkaise paremmuutta.

NEJM-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin bivalirudiinin ja hepariinin turvallisuutta ja tehoa pallolaajennuksen yhteydessä potilailla, joilla oli äkillinen sepelvaltimotautikohtaus.

MATRIX-tutkimukseen osallistui 7 213 potilasta, joista 3 610 sai verenohennukseen bivalirudiinia, 3 603 hepariinia. Osa bivalirudiiniryhmästä sai lääkettä myös toimenpiteen jälkeen.

Vakavia sydäntapahtumia oli molemmissa ryhmissä suunnilleen yhtä paljon samoin kuin muitakin komplikaatioita.

Pallolaajennuksen jälkeinen bivalirudiini ei vähentänyt merkitsevästi tarvetta uuteen kiireelliseen kohdesuonen revaskularisaatioon verrattuna ryhmään, joka ei saanut lääkettä toimenpiteen jälkeen. Myöskään stenttitromboosi tai muut komplikaatiot eivät vähentyneet.

Epäselvyys jatkuu

Tutkijat toteavat, että tämän tutkimuksen tulokset poikkeavat jonkin verran aiempien aihetta käsitelleiden tutkimusten (ACUITY, HORIZONS-AMI) tuloksista.

Artikkeliin liittyvässä kommenttikirjoituksessa todetaan, ettei tämä tutkimus ratkaise epäselvyyttä parhaasta tavasta sekä ehkäistä tromboottisia komplikaatioita että vähentää verenvuotojen riskiä pallolaajennuksen yhteydessä. Kirjoittaja kiinnittää huomion myös tutkimuksen heikkouksiin, kuten siihen, ettei glykoproteiiniestäjän käyttöä hoidon yhteydessä kontrolloitu.

Erityisen merkittävänä tuloksena kirjoituksessa pidetään tietoa siitä, ettei bivalirudiinin käyttö pallolaajennuksen jälkeen osoittautunut hyödylliseksi.

Bivalirudiini on huomattavasti kalliimpi lääke kuin hepariini.

Lue myös
Kunnollinen lääkehoito on tärkeä ohitusleikkauksenkin jälkeen
Yhä useampi pallolaajennuspotilas kotiutuu jo toimenpidepäivänä

Kirjoittanut:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.