Pallolaajennuksellakin on vahva lumevaikutus

Tutkimus osoittaa, että kaikilla kajoavilla toimenpiteillä on merkittävä lumevaikutus.

Pallolaajennusta on käytetty 40 vuoden ajan menestyksekkäästi vakaaoireisen sepelvaltimotaudin oireiden hoitoon. Uuden tutkimuksen mukaan melkoinen osa pallolaajennuksen oireenmukaisesta hyödystä näyttää olevan lumevaikutusta.

ORBITA-tutkimukseen valikoitiin viidessä isossa brittisairaalassa vajaan neljän vuoden aikana yhteensä 200 sepelvaltimotautipotilasta, joilla oli vakaa rintakipuoireisto ja merkittävää ahtaumaa vain yhden sepelvaltimo­haaran alueella. Potilaiden lääkehoito optimoitiin 6 viikon intensiivisen hoitojakson aikana, ja sen jälkeen heidät satunnaistettiin joko pallolaajennukseen tai lumelaajennustoimenpiteeseen. Hoitoryhmien tulosta arvioitiin 6 viikon kuluttua toimenpiteistä.

Pallolaajennuksen ja lumetoimen­piteen vaikutus rintakipuoireisiin oli yhtä hyvä. Yllättäen toimenpide ei vähentänyt rintakipuja lainkaan noin puolella potilaista; tosin yli 10 % potilaista oli oireettomia jo lääkehoidon optimoinnin jälkeen. Suorituskyky ja elämänlaatu kohenivat kummassakin ryhmässä myös jokseenkin saman verran. Rasituskaikukardiografiassa havaittiin pallolaajennusryhmässä hivenen vähemmän iskeemisiä pumppaustoiminnan häiriöitä.

Tämä hyvin tarkkaan valikoidusta potilasaineistosta tehty tutkimus osoittaa, että kaikilla kajoavilla toimenpiteillä on merkittävä lumevaikutus. Toisaalta se vahvistaa vanhan tiedon, että lieväoireisessa vakaassa sepelvaltimotaudissa tärkeintä on valtimotaudin etenemistä ja komplikaatioita ehkäisevä lääkitys. Lievät oireet saadaan usein hallintaan lääkehoidon optimoinnilla ja elämän­tapaohjauksella.

Al-Lamee R, Thompson D, Dehbi H-M ym. Percutaneous coronary intervention in stable angina (ORBITA): a double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2018;391:31–40.

kirjoittaja:
Juhani Airaksinen
professori

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 6 /2018