Denosumabi vähentää rintasyöpäpotilaan murtumariskiä

Denosumabia saaneilla oli murtumia selvästi vähemmän kuin lumeryhmässä ja aika ensimmäiseen murtumaan oli pitempi denosumabia saaneilla.

Aromataasinestäjiä käytetään vähentämään postmenopausaalisen naisen rintasyövän uusiutumisriskiä. Ne estävät tehokkaasti estrogeenin synteesiä. Tyypillisiä haittoja ovat nivelkivut ja luun haurastuminen. Denosumabi puolittaa luunmurtumariskin.

Tutkimukseen satunnaistettiin 3 425 rintasyövän sairastanutta naista. Kaikki olivat postmenopausaalisia, rintasyövässä todettiin hormonireseptoreita ja potilaille oli aloitettu liitännäishoidoksi aromataasinestäjä. Puolet potilaista sai denosumabia 6 kuukauden välein ihon alle pistoksena ja puolet lumetta.

Denosumabia saaneilla oli murtumia selvästi vähemmän kuin lumeryhmässä (92 vs. 176) ja aika ensimmäiseen murtumaan oli pitempi denosumabia saaneilla (riskikerroin 0,50; p < 0,0001). Denosumabi ei aiheuttanut sivuvaikutuksia eikä tässä tutkimuksessa todettu leukaluun nekroosia.

Bisfosfonaatit estävät myös murtumia ja äskettäin julkaistun meta-analyysin mukaan ne parantavat jonkin verran rintasyöpäpotilaan ennustetta. Denosumabista ei vielä ole käytettävissä pitkäaikaisseurannan tuloksia. Se saattaa aiheuttaa hypokalsemiaa, kun levinnyttä rintasyöpää sairastavia potilaita hoidetaan kuukausittain. Puolivuosittain annettavaan denosumabiin ei tämän tutkimuksen mukaan näyttäisi liittyvän tätä ongelmaa.

Rintasyövän sairastaneen potilaan liitännäishoitoon liittyvä murtumariski on merkittävä haitta. Riskin pienentäminen hyvin siedetyn lääkkeen avulla voi olla perusteltua. Bisfosfonaattihoidon osoitettu elinaikahyöty kannattaa huomioida, kun liitännäishoitoon valitaan sopivaa luustolääkettä.

Lue myös: 
Liikunta vähentää kemoterapian haittavaikutuksia rintasyöpäpotilailla
Uutta tietoa estrogeenihoitojen yhteydestä rintasyöpään 
Rintasyöpä yllätti

Kirjoittanut:
Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Lähde:
Gnant M, Pfeiler G, Dubsky P ym. Adjuvant denosumab in breast cancer (ABCSG-18): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2015;386:433-43. 

Kuva:
Panthermedia 

Julkaistu Lääkärilehdessä 37/15.