Doksisykliini onkin harmiton lapsen hampaille

Suomalaistutkimus osoitti ennakkokäsitykset vääriksi.

Doksisykliini ei vaurioitakaan lasten pysyviä hampaita. Antibiootin käyttöä ei ole suositeltu lapsille, sillä sen on pelätty aiheuttavan pysyviä kiillevaurioita kehittyvissä hampaissa.

Turun yliopiston lastenneurologian tohtorikoulutettava Heidi Pöyhönen tutki ryhmänsä kanssa 38 potilasta, jotka olivat saaneet doksisykliinikuurin ennen kahdeksan vuoden ikää.

– Emme havainneet yhdelläkään potilaalla vaurioita pysyvissä hampaissa. Tieto on kliinisesti tärkeä, sillä doksisykliini on antibioottina tutkitusti tehokas esimerkiksi borrelia-bakteerin aiheuttamissa tulehduksissa, Pöyhönen sanoo yliopiston tiedotteessa.

Tutkimustulos on Pöyhösen mukaan hoidon kannalta merkittävä myös siksi, että doksisykliini on suun kautta otettavana lääkkeenä helppokäyttöinen verrattuna suonensisäiseen, osastohoitoa vaativaan lääkitykseen.

– Doksisykliini on farmakologisesti erilainen verrattuna klassisiin tetrasykliineihin. Se ei sitoudu yhtä voimakkaasti hampaan kalsiumiin, Pöyhönen kertoo.

TYKS:ssa doksisykliiniä käytettiin lapsilla tiettyjen keskushermostotulehdusten hoidossa.

Tutkimus on Pöyhösen väitöskirjatutkimuksen ensimmäinen osatutkimus. Se on julkaistu Journal of Antimicrobial Chemotherapy -lehdessä.

kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.