E-pillerien kuolleisuutta lisäävä vaikutus on minimaalinen

Pillereiden tiedetään aiheuttavan haitallisia sydän- ja veri­suonitapahtumia. Ilmeisesti nämä haitat lisäävät vakavaa sairastavuutta, mutta eivät selkeästi kuolemanriskiä.

Pitkäaikaisseurannassa ei havaittu kovin suuria kuolleisuuseroja vertailtaessa e-pillereitä käyttäneitä ja käyttämättömiä naisia. Yli 120 000 naista seurattiin lähes 40 vuotta, joten tutkimus sisälsi noin 3,6 miljoonaa naisvuotta vuosilta 1976–2012.

Vähän alle puolet naisista oli jossain vaiheessa käyttänyt hormonaalista ­ehkäisyä, valtaosin I–II polven yhdistelmä­ehkäisypillereitä. Kokonaiskuolleisuus seuranta-aikana ei eronnut käyttäjien ja käyttämättömien välillä. Kuitenkin väkivaltainen kuolema ja itsemurha ­olivat yleisempiä käyttäjäryhmässä.

5–10 vuoden e-pillerihoito liittyi rintasyöpäkuolemien merkitsevään lisääntymiseen ja munasarjasyöpäkuolemien vähenemiseen. (Merkitsevä-sanaa käytetään tässä tilastotieteellisenä käsitteenä, toimituksen huom.)

Tulokset vahvistavat aikaisempia ­tietoja e-pillereistä. Pillereiden tiedetään aiheuttavan haitallisia sydän- ja veri­suonitapahtumia. Ilmeisesti nämä haitat lisäävät vakavaa sairastavuutta, mutta eivät selkeästi kuolemanriskiä.

Tässä tutkimuksessa e-pillerien koostumus muuttui vuosien myötä, ja tästä saattoi seurata tuloksiin joitakin vinoumia ja harhoja, vaikka lähtötilanteessa käyttäjät ja käyttämättömät olivat hyvin vertailukelpoisia. Väkivaltaiset kuolemat ja itsemurhat saattoivat selittyä enemmän ympäristötekijöillä kuin biokemiallisilla tapahtumilla.

Uudempiin III ja IV polven e-pillereihin ei tämän tutkimuksen havaintoja voida kunnolla soveltaa.

Lähde:
Charlton B, Rich-Evans J, Colditz G ym. Oral contraceptive use and mortality after 36 years of follow-up in the Nurses Health Study: prospective cohort study. BMJ 2014;349:g6356.

Kirjoittanut:

Pertti Kirkinen
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 3–4/2015.