E-resepti etenee Espoossa

Suuret kaupungit liittyvät e-reseptiin tasaista tahtia. Sähköisten lääkemääräyksien käyttö on juuri aloitettu Espoossa. Marraskuussa mukaan lähtevät Helsinki ja Kuopio, jossa on nyt odottava tunnelma.

Espoossa sähköiset reseptit otettiin ensimmäisenä käyttöön Leppävaaran terveysasemalla.

– Parin viikon ajalta käyttökokemukset ovat olleet hyviä. Olen ollut sen verran tekemisissä tietojärjestelmien kanssa, että pieniin alkukankeuksiin on osannut varautua. Leppävaara oli hyvä paikka aloittaa, sillä meillä ei ole lääkärivajausta, Leppävaaran alueen ylilääkäri Tuomo Lehtovuori kertoo.

Hän odottaa järjestelmän käyttöönotosta suurta muutosta toimintatapoihin.

– Uskon, että puolen vuoden päästä prosessit ovat nopeutuneet. Muissakin kunnissa on hyvä miettiä tarkkaan, miten asiat hoituvat pienellä ja toisaalta suurella terveysasemalla.

Espoossa on kehitetty potilaiden sähköistä asiointia lääkäreiden ja hoitajien kanssa, ja Lehtovuori näkee sen kytkeytyvän hyvin reseptien uusintaan. Espoossa käytetään potilastietojärjestelmänä Efficaa.

Lehtovuoren mukaan potilaiden suhtautuminen on ollut myönteistä. Lääkäreille on annettu ohjeeksi informoida potilaita tarkkaan uudesta systeemistä. Potilaalla on oikeus saada halutessaan lääkemääräyksensä perinteisessä paperimuodossa.

– Tämä on ikäkysymys. Nuorille sähköisen reseptin käyttö on luontevaa, mutta vanhemmat ovat alussa epäileväisempiä. Tuttavien kokemusten myötä kiinnostus varmasti kasvaa, hän sanoo.

Järjestelmä kysyy aina uudelleen potilaan mielipidettä sähköresepteihin vaihtamisesta. Sähköisen reseptin etuna on se, ettei sitä voi väärentää.

– Olemme linjanneet, että keskushermostoon vaikuttavia PVK-lääkkeitä saa vain sähköisellä reseptillä, Lehtovuori kertoo.

Kuopiossa pohditaan lupakäytäntöä

Kuopiossa e-resepti otetaan käyttöön 20. marraskuuta. Mukana ovat sekä terveydenhuolto, jossa käytössä on Pegasos-järjestelmä, että suun terveydenhuolto, jossa käytetään Efficaa.

Kuopion kaupungin tietohallinnon asiantuntijalääkäri Pauli Kuosmasen mukaan tunnelma on ”odottava”.Henkilökuntaa on valmisteltu sisäisellä tiedottamisella sekä verkossa ja luentosaleissa annetulla koulutuksella. Henkilökunta on osallistunut myös potilasinformaation toteuttamisen, reseptien uudistamisen sekä tarvittavien lupien läpikäymisen suunnitteluun.

Kuopiossa seurataan keskustelua apteekkien mahdollisista palvelumaksuista e-reseptiä uusittaessa ja sen potilaita vastaanotoille ohjaavasta vaikutuksesta. Toinen keskustelua herättänyt asia on sähköisessä lääkemääräyksessä tarvittava lupakäytäntö, joka koetaan byrokraattisena ja asiakaspalvelua haittaavana.

– Kotihoidon iäkkäille potilaille saattaa olla vaikeaa selittää millaisiin lupiin heidän tulee allekirjoituksensa laittaa, Kuosmanen toteaa.

Muiden kokemuksia on kyselty muutamista vastaavan kokoisista tai suuremmista kaupungeista ja sairaanhoitopiirin alueella aikaisemmin reseptin käyttöön ottaneista yksiköistä.

– Pyrkimys on ollut, että hyviä käytäntöjä voidaan ottaa täälläkin käyttöön. Varsinkin Tampereen kaupungin projektipäälliköltä olemme saaneet arvokasta konsultaatioapua.

Myös Helsinki mukaan marraskuussa

E-resepti otetaan vaiheittain käyttöön koko Suomessa. Pääkaupunkiseudun kunnista Vantaa on jo ottanut sähköiset reseptit käyttöön ja Helsinki seuraa marraskuussa. HUS siirtyi järjestelmään jo keväällä.

Julkisessa terveydenhuollossa sähköiset reseptit on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään ensi maaliskuun loppuun mennessä. Yksityissektorilla on aikaa maaliskuun 2014 loppuun asti.

Toistaiseksi sähköiset reseptit ovat käytössä 96:ssa terveydenhuollon toimintayksikössä ja miltei kaikissa maan apteekeissa. Lokakuussa on tähän mennessä kirjoitettu jo yli 320 000 sähköistä reseptiä.

Maria van der Meer
toimittaja
Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Pixmac

Jukaistu www.laakarilehti.fi.