2,39 euron säästö, tuloksena vuotava potilas

Fimea vastaa, miksi mini-ASA on myynnissä reseptivapaasti riskeistä huolimatta.

Adobe/AOP

Pieniannoksinen asetyylisalisyylihappo, mini-ASA erottuu merkittävänä pulmana potilaan kotilääkitystä setviessä.

– Ongelmana on se, että avoapteekeissa farmaseutit tunnollisesti myyvät reseptillä määrätyt mini-ASAt ilman reseptiä, koska tällöin lääke on 2 euroa 39 senttiä halvempi asiakkaalle, Taysin lääkitysturvallisuuskoordinaattori Terhi Toivo huokaa.

Lääkettä otetaan kerran päivässä ja myydään sadan tabletin pakkauksissa. Näin ollen säästö on kuukautta kohden 0,8 euroa.

– Apteekeista olen saanut myös palautetta, että lääkärit jättävät toisinaan reseptin tekemättä ja ohjaavat lääkkeen käytön suullisesti. He tietävät tämän kuvion ja ajattelevat tekevänsä hyvän työn.

ASA vaikuttaa potilaan vuotoriskiin ja tulee huomioida toimenpideharkinnassa. Terhi Toivon mukaan vaikuttaa siltä, että pulmaa ei kentällä tunnisteta tarpeeksi hyvin.

– Vaaratapahtumailmoituksista on käynyt ilmi tilanteita, joissa potilas ei ole osannut kertoa mini-ASA:n käytöstä ja lääkäri on määrännyt päällekkäin toisen hyytymisen estolääkkeen.

Sekä lääkärin että farmaseutin sanojen asettelu tärkeää

Lääkettä määrätään reseptillä lähinnä valtimotapahtumien sekundaaripreventioon. Avoapteekeissa tarjotaan tätä lääkemääräyksen ohi, ja osa asiakkaista haluaa hankkia lääkkeen ilman reseptiä. Näin myydyt mini-ASA:t eivät näy potilaan sähköisissä tiedoissa eivätkä välttämättä missään muuallakaan.

Kotilääkityksen selvittämiseen käytetään sähköisten reseptien tietoja ja haastattelukeinoja, perinteisten lääkelistojen lisäksi. Riski on todellinen varsinkin päivystyspotilailla, jotka eivät mahdollisesti pysty tai ehdi kertomaan omasta lääkityksestään.

Haittojen todellista määrää on vaikea arvioida. Terhi Toivo kertoo HaiPro-ilmoituksista yhtenä esimerkkeinä tilanteen, jossa potilas olisi tarvinnut ASA:n tauottamisen ennen toimenpidettä ja tätä ei ole osattu neuvoa ilman tietoa lääkityksestä. Toisena tapauksena hän nostaa esiin päivystyspotilaan, jolla on ollut vuotoepäily, matala hemoglobiini ja lääkelistalla näkyvä antikoagulantti käytössä ­– sekä yllättäen myös ASA-valmiste, jonka käytöstä ei ollut tietoa missään.

– Eivät potilaat monestikaan näitä itse hoksaa. Kun joku lääkäri on joskus määrännyt lääkkeen käyttöön, sitä jatketaan.

Kyse on Terhi Toivon mukaan pitkälti sanojen asettelusta. On eri asia kysyä potilaalta, haluaako hän loman turvallisuuden kannalta lääkkeen reseptillä, jolloin tieto käytöstä on näkyvillä ja lääkkeiden yhteisvaikutukset ja mahdolliset haittavaikutukset tunnistettavissa, vai haluatko säästää pari euroa toimitusmaksussa ja ostaa ilman reseptiä.

Apteekkariliitto suosittelee käyttämään reseptiä

Mini-ASA-lääkitystä pitäisi käyttää vain lääkärin määräyksellä. Tästä huolimatta lääke on saatavilla itsehoitolääkkeenä. Mini-ASA on tunnistettu suuren riskin itsehoitolääkkeeksi sen käyttöön ja tauotukseen liittyvien mahdollisten yhteisvaikutus- ja haittariskien vuoksi.

HaiPro-ilmoituksista sekä apteekeissa että sairaaloissa nähdään, ettei potilas tunnista aina käyttävänsä verenhyytymiseen vaikuttavaa lääkettä. Lopulta kyseessä on asiakkaan oma valinta, mutta voidaan ohjata lääkitysturvallisuuden kannalta.

Tieto kaikista verenhyytymiseen vaikuttavista lääkkeistä on olennaista. Faktojen pitäisi löytyä joko Reseptikeskuksesta lääkkeen toimitustiedoista tai lääkityslistalta, mielellään molemmista.

Apteekkariliitto suosittelee lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi apteekkeja toimittamaan mini-ASA-valmisteet ensisijaisesti reseptiltä, jotta tieto lääkkeen käytöstä näkyy asiakkaan toimitustiedoissa. Toisena vaihtoehtona on periteinen lääkityslista, joka kulkee potilaan mukana. Listan ajantasaisuus on aina harkinnan paikka.

Fimea, miksi mini-ASA on myynnissä reseptivapaasti?

"Asetyylisalisyylihappoa sisältäviä lääkevalmisteita on Suomessa ollut itsehoitolääkkeinä vakiintuneesti kymmenien vuosien ajan, isompia vahvuuksia kivun ja kuumeen lievitykseen sekä mini-ASA verisuonitukosten estoon (aiemmin lasten kipu- ja kuumelääkkeenä). 

Aikanaan lienee katsottu, että reseptiluokitus lääkeaineen miedommille vahvuuksille ei ole perusteltu, koska samaa ainetta on kuitenkin saatavana ilman reseptiä isompina vahvuuksina. Myös ASA:n kipulääkekäyttöön isommilla annoksilla liittyy vuotoriskiä (joskin käyttö kipuun ja kuumeseen on enimmäkseen lyhytaikaista).

Mahdollisen potilastiedoissa näkymättömän mini-ASA:n käytön ongelmat eivät ole sinänsä uusi tieto. Mini-ASA-valmisteet eivät ole SV-korvattavia, joten vaikka potilaalla olisikin resepti, toimittaminen apteekista reseptiä vastaan tulee apteekin toimitusmaksun takia potilaalle kalliimmaksi kuin saman valmisteen ostaminen itsehoitohyllystä.

Olennaista olisi, että kaikki potilaan käytössä olevat lääkkeet, niin reseptillä määrätyt, muutoin käyttämään ohjeistetut sekä potilaan oma-aloitteisesti käyttämät, olisivat kirjattuna potilastietojen lääkityslistaan. Tässä on vastuuta myös potilailla itsellään. Mini-ASA:sta voi lääkäri kirjoittaa potilaan lääkelistalle reseptin, vaikka potilas sitten lopulta ostaisikin lääkkeen ilman reseptiä.

Yleisellä tasolla lääkevalmisteiden toimitusluokittelussa on kyse kokonaisarviosta. Toisaalta kynnys siirtää pitkään itsehoidossa ollut lääke reseptille on varsin korkea ja todistustaakka on myös viranomaisella."

Fimean vastauksen on koonnut useampi asiantuntija.

Maria Nummela

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.