Ehdotus: Häkämittarit neuvoloihin

Odottavan äidin uloshengitysilman häkäpitoisuuden mittaaminen olisi nopea ja helppo keino osoittaa äidille tupakoinnin aiheuttama veren häkäpitoisuuden nousu ja sikiön heikentynyt hapensaanti.

Suomessa odottavista äideistä tupakoi edelleen 17 % eli yhtä suuri osuus kuin 1980-luvun lopulla. Suurin ongelma on, että alle 20-vuotiaista joka toinen tupakoi raskauden alussa ja vain joka kolmas heistä lopettaa raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto esittää, että kaikkiin Suomen neuvoloihin hankittaisiin häkämittarit ja että uloshengitysilman häkäpitoisuuden mittaaminen kuuluisi äitiyshuollon rutiineihin. Odottavan äidin uloshengitysilman häkäpitoisuuden mittaaminen olisi nopea ja helppo keino osoittaa äidille tupakoinnin aiheuttama veren häkäpitoisuuden nousu ja sikiön heikentynyt hapensaanti. Äidin uloshengityksen suurentunut häkäpitoisuus on suoraan yhteydessä lapsen alhaiseen syntymäpainoon.

Raskaudenaikainen tupakointi lisää keskenmenojen, kohdun ulkopuolisen raskauden, keskosuuden, alhaisen syntymäpainon ja muiden raskauskomplikaatioiden vaaraa. Tupakkatuotteiden nikotiini supistaa verisuonia (erityisesti nuuska) ja heikentää sikiön hapensaantia. Tupakansavun häkä syrjäyttää hapen ja heikentää edelleen hapensaantia.

Uloshengityksen häkämittauksista on saatu ulkomailla hyviä kokemuksia ja esimerkiksi Britanniassa se on äitiyshuollon Käypä hoito -suosituksessa.

Lääkärit tupakkaa vastaan (DAT) on vuonna 1994 perustettu verkosto, joka järjestää koulutusta, tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja osallistuu julkiseen keskusteluun. Verkostoon kuuluu lähes 400 eri alojen lääkäriä ja hammaslääkäriä.

Kuva: Panthermedia