Ennenaikaisten kuolemien ehkäisy onnistunut osin

Tapaturmat, itsemurhat ja alkoholi vievät edelleen miehiä ennenaikaisesti hautaan.

Suomessa ennenaikaiset kuolemat aiheuttavat vuosittain miehillä noin 115 000 ja naisilla noin 55 000 potentiaalisen elinvuoden menetyksen. Keskimääräisen eliniän odotteen mukaan tämä vastaa yli 2 000:ta kokonaista elämää, toteavat Pekka Jousilahti ym. Lääkärilehdessä julkaistavassa tutkimuksessa.

Tutkimuksessa ennenaikainen kuolema määriteltiin kansainvälisten kriteerien mukaan ennen 70 ikävuotta tapahtuneeksi kuolemaksi. EU:n rahoittamaan rekisteritutkimukseen osallistui Suomen lisäksi seitsemän ns. pohjoisen ulottuvuuden kumppanuusmaata: Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, Viro sekä Valko-Venäjä.

Ennenaikaisen kuolleisuuden takia menetettyjen elinvuosien määrä väheni kaikissa tutkimukseen osallistuneissa maissa 2003–13, mutta erot olivat suuret. Nopeinta elinvuosien menetyksen väheneminen on ollut Virossa. Suomessa menetettyjen elinvuosien määrä väheni miehillä 25 % ja naisilla 21 %, mikä on hieman vähemmän kuin osallistujamaissa keskimäärin.

Eniten elinvuosia menetettiin ulkoisten syiden aiheuttamien kuolemien (tapaturmat, myrkytykset ja itsemurhat) vuoksi, sillä näistä syistä kuolee paljon nuoria ihmisiä. Seuraavaksi eniten elinvuosia menetettiin syöpätautien ja verenkiertoelinten sairauksien vuoksi.

Ennenaikaisista kuolemista suurin osa on estettävissä. Suomessa syöpien sekä sydän- ja verisuonitautien ehkäisy toimii: niiden vuoksi menetetyt elinvuodet vähenivät tutkimusaikana 31 %. Sen sijaan itsemurhien vuoksi menetettyjä elinvuosia oli meillä kolmanneksi eniten ja alkoholin vuoksi ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien määrässä sijoitus oli keskiarvon huonommalla puolella.

Suomen naisten ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien määrä oli samaa matalaa tasoa kuin Ruotsin naisten, mutta miesten tilanne oli selvästi huonompi. Esimerkiksi miesten alkoholin vuoksi ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien määrä oli Suomessa yli seitsenkertainen Ruotsin lukuihin verrattuna ja naisilla yli viisinkertainen.

Lähde: Jousilahti P, Vienonen M, Mackiewics K, Koistinen V, Vohlonen I. Ennenaikaisten kuolemien aiheuttamat elinvuosien menetykset pohjoisen ulottuvuuden kumppanuusmaissa 2003–13. Suom Lääkäril 2017;72:2681–6.

Kirjoittaja:
Marianne Jansson
toimittaja

Kuva: Pixmac

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 46/2017.

Lataa tiedostoja