Ennuste: sepelvaltimotautitapaukset eivät lisäänny

Suomalaistutkimuksen mukaan akuutit sepelvaltimotautikohtaukset ja niistä johtuvat kuolemat vähentyivät vuosina 1997–2007. Tutkimuksessa laskettiin myös ennuste vuoteen 2050. Sen mukaan akuuttien sepelvaltimotautitapausten määrä vähenee edelleen, vaikka yli 65-vuotiaan väestön osuus kasvaa.

Suomalaistutkimuksen mukaan akuutit sepelvaltimotautikohtaukset ja niistä johtuvat kuolemat vähentyivät vuosina 1997–2007. Tutkimuksessa laskettiin myös ennuste vuoteen 2050. Sen mukaan akuuttien sepelvaltimotautitapahtumien eli sydäninfarktien, epästabiilin angina pectoriksen ja sepelvaltimotautikuolemien määrä vähenee edelleen, vaikka yli 65-vuotiaan väestön osuus kasvaa.

Sepelvaltimotaudin riski kasvaa iän mukana. Siksi on pelätty, että väestön vanhetessa sepelvaltimotautitapausten määrä kasvaa.

Heart-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan akuuttien sepelvaltimotautikohtausten ilmaantuminen vähentyi keskimäärin hieman alle kaksi prosenttia vuodessa vuosina 1997–2007. Kohtaustappavuus eli kuoleminen 28 päivän sisällä ensimmäisen sydäninfarktin jälkeen vähentyi miehillä keskimäärin neljä prosenttia ja naisilla hieman alle seitsemän prosenttia vuodessa. Tutkijat arvioivat, että kohtaustappavuuden vähentymisen syynä on todennäköisesti aktiivisempi hoitopolitiikka. Sepelvaltimotautikohtausten ilmaantumisen vähentymisen ja kohtaustappavuuden vähenemisen yhteisvaikutuksen seurauksena akuuteista sepelvaltimotautitapahtumista johtuva kuolleisuus vähentyi miehillä keskimäärin 4,5 % ja naisilla 4,7 % vuodessa.

Ennustetta varten tutkijat ottivat huomioon tiedot väestön ikärakenteen muutoksesta, kohtausten esiintyvyyden pienenemisestä sekä ennusteen paranemisesta. Akuuttien sepelvaltimotautitapausten määrän ennustetaan laskevan vuoteen 2050 mennessä miehillä nykyisestä lähes 12 000 vuotuisesta tapauksesta alle 6 000:een ja naisilla noin 10 000:sta lähes 6 000:een vaikka yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurenee.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.