Ennusteesta keskusteleminen vahvistaa potilas-lääkärisuhdetta

Tutkimuksen tekijät korostavat, että keskustelussa on tärkeää osata tunnistaa potilaan toiveet ja kyky vastaanottaa vaikeita asioita.

Lääkärit ovat suhtautuneet varoen tulevaisuuden tutkiskeluun vastaanotolla – syystäkin, sillä ennustaminen on aina vaikeaa. Toisaalta lääkäreille kertyy paljon tutkimus­tietoon ja kokemukseen nojaavaa osaamista, jonka pohjalta he kykenevät tunnistamaan kuoleman lähestymisen. Kuolemasta keskusteleminen koetaan vaikeaksi, ja puheeksi ottamisen on pelätty jopa tuhoavan hyvän potilas-lääkärisuhteen.

Tässä tutkimuksessa oli mukana 38 lääkäriä ja heidän 265 levinnyttä syöpää sairastavaa potilastaan. Vastaanottojen keskustelut nauhoitettiin ja keskustelujen sisältö analysoitiin. Potilaiden käsitystä potilas-lääkärisuhteesta kysyttiin kolmen kuukauden kuluttua.

Ennusteesta käyty keskustelu ei heikentänyt potilas-lääkärisuhdetta, vaan jopa vahvisti sitä jonkin verran. Tutkimuksen tekijät korostavat, että keskustelussa on tärkeää osata tunnistaa potilaan toiveet ja kyky vastaanottaa vaikeita asioita. Oikealla ajoituksella ja olosuhteilla on merkitystä. Lääkärien hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa hoitosuhteen onnistumista. Katteettomat lupaukset hoitojen tuloksista eivät kanna pitkälle, realistinen ja myötätuntoinen ote on hyvän hoitosuhteen perusta.

Fenton J, Duberstein P, Kravitz R ym. Impact of prognostic discussions on the patient-physician relationship: prospective cohort study. J Clin Oncol 2018;36:225–30.

kirjoittaja:
Sirkku Jyrkkiö
dosentti, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Lue lisää: Pelkään, siis olen

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 6/2018.