Fimea muistuttaa Jext-adrenaliinikynistä

Fimean tietojen mukaan vain osa viallisista injektorikynistä on palautettu.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea muistuttaa Jext-adrenaliiniautoinjektorien käyttäjiä palauttamaan injektorikynät apteekkiin, mikäli injektorikynä on poisvedettävien erien listalla. Fimean myyntiluvan haltijalta saamien tietojen mukaan vain osa injektorikynistä on palautettu ja on mahdollista, että toimintahäiriöisiä injektorikyniä on vielä potilailla.

ALK Abello veti 11.11.2013 takaisin 150 mikrogramman ja 300 mikrogramman Jext-adrenaliiniautoinjektorien eriä tuotevirheen vuoksi. Joidenkin autoinjektorien neulat ovat vääntyneet ja sen vuoksi injektorista ei tule adrenaliinia. Toimintahäiriö koskee myyntiluvan haltijan mukaan pientä osaa kyseisten erien injektoreita.

Valmistetta käytetään välitöntä hoitoa vaativissa äkillisissä, henkeä uhkaavissa allergisissa reaktioissa, joiden aiheuttaja on hyönteisen pisto tai purema, ruoka-aine, lääke tai fyysinen rasitus.

Tarkempia tietoja:
ALK Abellon Tiedote 11.11.2013
PLL:n uutinen: Jext-adrenaliinikyniä vedetään pois markkinoilta tuotevirheen vuoksi