Fimea on päivittänyt iäkkäiden lääkityksen tietokantaa

Tietokantaan päivitetään vielä 230 lääkeainetta ensi keväänä. Kun päivityskierros valmistuu, tietokanta sisältää luokittelun ja suosituksen 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä potilailla.

Iäkkäiden lääkityksen tietokannan päivitys koskee mm. ruoansulatuselinten sairauksien, aineenvaihduntasairauksien, veritautien ja ihotautien lääkkeitä sekä systeemisesti vaikuttavia infektiolääkkeitä. Fimea on päivittänyt ja täydentänyt tiedot 160 lääkeaineesta.

Tietokantaa päivittää iäkkäiden lääkehoidon asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka tarkistaa jokaisen lääkeaineen luokan ja selitetekstin.

Edellisen päivityksen yhteydessä tietokantaan päivitettiin selitetekstit sadalle lääkeaineelle, joiden käyttöä pitää välttää iäkkäillä potilailla.

Tietokantaan päivitetään vielä 230 lääkeainetta ensi keväänä. Kun päivityskierros valmistuu, tietokanta sisältää luokittelun ja suosituksen 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä potilailla.

Tietokannasta tukea turvallisempaan lääkehoitoon

Kansallinen iäkkäiden lääkityksen tietokanta on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Tietokanta tukee iäkkäiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa.

Tietokanta sisältää arvion lääkeaineiden soveltuvuudesta 75 vuotta täyttäneille. Lääkeaineen luokka (A–D) kuvaa lääkevalmisteen soveltuvuutta.

Lisätietoa: Iäkkäiden lääkityksen tietokanta

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia