Nyt on pakko kysyä: Milloin potilaalla on liikaa lääkkeitä?

"Mitä enemmän lääkkeitä on käytössä, sitä suurempi on yhteisvaikutusten esiintymisen riski", toteaa Turun yliopiston kliinisen farmakologian ja lääkehoidon professori Risto Huupponen.

Välillä tapaa potilaita, joille on määrätty parikymmentä, jopa kolmekymmentä erilaista lääkettä. Miten suuren lääkemäärän kohdalla hälytyskellojen pitäisi soida, Turun yliopiston kliinisen farmakologian ja lääkehoidon professori Risto Huupponen?

- Potilaan sairaudet määrittävät lääkkeiden määrän tarpeen. Siksi on vaikea sanoa, miten suureen lääkemäärään lääkärin pitäisi puuttua. Kansainvälisesti monilääkityksestä puhutaan, kun potilaalla on säännöllisesti käytössä viisi lääkettä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisi väärin käyttää useampia lääkkeitä.

- Perusteetonta monilääkitystä pitää välttää. Kunkin lääkkeen käytölle pitää olla perusteltu syy. Lääkärin täytyy varmistaa, että lääkkeet ovat potilaalle sopivia ja että lääkehoidon kokonaisuus on hallinnassa.

Miksi potilailla on suuria lääkemääriä?

- Potilaan lääkelistasta pitäisi löytyä selitykset, miksi jokaista lääkettä käytetään. Lääkärin täytyisi selvittää, onko potilaalla turhia päällekkäisiä lääkkeitä, esimerkiksi useita tulehduskipulääkkeitä.

Miten lääkkeiden yhteisvaikutus pitää ottaa huomioon?

- Mitä enemmän lääkkeitä on käytössä, sitä suurempi on yhteisvaikutusten esiintymisen riski.

- Lääkitystä aloitettaessa ja lopetettaessa pitäisi miettiä yhteisvaikutuksia. Potilaalle on esimerkiksi aloitettu lääke, joka nopeuttaa jonkin toisen lääkkeen poistumista elimistöstä. Tällöin jälkimmäisen lääkkeen annostus täytyy korjata sopivaksi. Lääkeannoksia pitää tarkastella taas uudestaan, kun poistumista nopeuttanut lääke lopetetaan.

Onko lääkärin helpompi aloittaa lääkehoito kuin lopettaa se?

- Ehkä aloittaminen on helpompaa kuin lopettaminen, vaikka molemmat ovat tärkeitä asioita. Lääkitystä tarkasteltaessa pitäisi aina miettiä myös lääkehoidon lopettamista. Ovatko kaikki lääkkeet edelleen tarpeellisia? Onko mukana lääkkeitä, jotka on aloitettu potilaan kliinisen tilan huononnuttua ja ovat vielä mukana, vaikka potilaan tilanne on parantunut? Onko akuuttiin tilanteeseen sairaalassa aloitettu lääkitys tarkoitettu pitkäkestoiseksi, vai voidaanko se purkaa tai sitä pienentää, kun tila helpottuu?

Pitäisikö monialaisen työryhmän miettiä potilaan lääkitystä?

- Lääkärin perustaitoihin tietysti kuuluu potilaan lääkityksen arvioiminen vastaanotolla. Kokonaisuuden perkaaminen on kuitenkin työlästä, kun potilas käyttää lukuisia lääkkeitä. Lääkärillä ei ole välttämättä tietoakaan kaikista potilaan käyttämistä lääkkeistä. Moniammatillinen työryhmä voisi auttaa selvitystyössä.

Lue myös:
Lääkehysteriakin voi syrjäyttää ihmisiä 
34 lääkevalmistetta

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 33/15.