Fluorokinoloni-antibioottien käytön ja verkkokalvon irtoamisen riskin välillä ei yhteyttä

Aikaisemmin on epäilty, että fluorokinolonin käyttöön liittyy verkkokalvon irtautumisen riski. JAMA:ssa julkaistu tanskalaistutkimus muuttaa tätä käsitystä.

Fluorokinoloni-antibioottien oraalisen käytön ja verkkokalvon irtautumisen riskin välillä ei ollut yhteyttä JAMA:ssa julkaistun tutkimuksen mukaan. Aikaisemmin epäiltiin, että fluorokinolonin käyttöön liittyy verkkokalvon irtautumisen riski.

Tanskassa 1997–2011 tehdyssä maanlaajuisessa rekisteripohjaisessa kohorttitutkimuksessa selvitettiin yli 5 miljoonan aikuisen tanskalaisen hoitotiedot kansallisesta rekisteristä, jossa oli 748 792 kyseisten lääkkeiden hoitojaksoa ja kontrolliryhmässä puolestaan 5 520 446 hoitojaksoa, joihin ei liittynyt fluorokinolonien käyttöä.

Fluorokinolonien käyttäjät jaettiin ryhmiin, jossa oli parhaillaan lääkkeitä käyttäviä (1–10 päivää sitten aloittaneita), äskettäin (11–30 päivää sitten) aloittaneita, jokin aika sitten (31–60 päivää sitten) aloittaneita ja kauan sitten (61–180 päivää sitten) aloittaneita. Verkkokalvon irtoamisten määriä verrattiin ryhmissä kontrolliryhmään, joka ei käyttänyt fluorokinolonia.

Tutkimuksessa ilmeni 566 verkkokalvon irtautumista, joista 72 esiintyi fluorokinoloneja käyttävillä ja 494 niillä, jotka eivät käyttäneet kyseisiä lääkkeitä.

Verkkokalvon irtautumisen esiintyvyys oli 25,3 tapausta 100 000 henkilövuotta kohti niillä henkilöillä, jotka parhaillaan käyttivät fluorokinoloneja ja 18,9 tapausta niillä, jotka olivat käyttäneet tätä lääkitystä äskettäin. Vastaavat luvut olivat 26,8 niillä henkilöillä, jotka olivat käyttäneet fluorokinoloneja jokin aika sitten ja 24,8 niillä, jotka olivat käyttäneet niitä kauan sitten. Kontrolliryhmässä esiintyvyys oli 19 tapausta.

Fluorokinolonien käyttö ei ollut merkittävästi yhteydessä verkkokalvon irtautumisen riskiin. Riskissuhde oli parhaillaan fluorokinoloneja käyttävillä 1,29 (95 %:n luottamusväli 0,53–3,13), äskettäin käyttäneillä 0,97 (95 %:n luottamusväli 0,46–2,05), jokin aika sitten käyttäneillä 1,37 (95 %:n luottamusväli 0,80–2,35) ja kauan sitten käyttäneillä 1,27 (95 %:n luottamusväli 0,93–1,75).

Tämä tanskalainen kohorttitutkimus ei todista, etteikö fluorokinolonien käyttöön voisi liittyä pieni verkkokalvon irtautumisen vaaran lisäys, mutta jos sellainen on, se on kliiniseltä merkitykseltään vähäinen.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.