Fysioterapia usein riittävä rappeumaperäisessä polvivaivassa

Fysioterapia tehoaa hyvin polven nivelkierukan rappeumaperäisen repeämän aiheuttamiin vaivoihin. Kirurginen toimenpide on kuitenkin tarpeen osalle potilaista.

Polven nivelkierukan rappeumaperäisestä repeämästä kärsivät potilaat saavat usein riittävän avun konservatiivisesta hoidosta, todetaan NEJM:ssa julkaistussa tutkimuksessa.

Tutkimuksessa oli mukana 351 yli 45-vuotiasta polvikierukan repeämästä kärsivää potilasta, joilla oli polvessa lievä tai kohtalainen nivelrikko. Potilaat jaettiin satunnaistetusti kahteen ryhmään, joista toista oli tarkoitus hoitaa fysioterapialla ja toista kirurgisesti.

Potilaiden kipuoireita ja nivelen toiminnallisuutta arvioitiin 6 ja 12 kuukauden kuluttua hoitomuodon valinnasta WOMAC-asteikolla (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index).

Hoitomuoto ei vaikuttanut potilasryhmien saamaan apuun 6 eikä 12 kuukauden kohdalla. Oireet lievittyivät noin 20 WOMAC-pisteellä. Kuitenkin jopa 30 % alun perin fysioterapiaryhmään valituista potilaista päädyttiin leikkaamaan 6 kuukauden sisällä.

– Kyseessä on hyvin tehty työ, joka vahvistaa aikaisempia, pienemmissä tutkimuksissa saatuja tuloksia, sanoo Dextran Urheiluklinikan lääketieteellinen johtaja, ortopedi Eero Hyvärinen.

Hyvärisen mukaan tutkimus tukee sitä käsitystä, että tähystyksellinen kirurgia ei ole ensisijainen vaihtoehto degeneratiivistaustaisessa polvikierukan repeämässä. Tutkimus ei kuitenkaan anna vastauksia siihen kysymykseen, mitkä potilasryhmät hyötyvät pelkästä fysioterapiasta ja ketkä tarvitsevat myös leikkaushoitoa.

– Suurin osa suomalaisista ortopedeistä hoitaa tällaisia potilaita ensin konservatiivisesti ja harkitsee artroskopista toimenpidettä vasta, jos konservatiivinen hoito ei auta, Hyvärinen mainitsee.

– Tapaturmaperäisissä polven nivelkierukan repeämissä kirurgiseen hoitoon päädytään yleensä nopeammin.

HYKS:n tukielinkirurgian klinikkaryhmän johtaja ja vastaava ylilääkäri Eero Hirvensalo muistuttaa, että osalla hyvin kivuliaista potilaista täsmäkirurgia korjaa vaivan nopeasti.

– Konservatiivista hoitoa voidaan yrittää, jos oireet ovat kohtuudella siedettävät eli potilaan toimintakyky ei ole kriittisesti alentunut, vaurio ei ole kovin iso ja potilaalla on myös muuta kulumaa polvinivelessä.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla

Lue lisää jutun aiheesta