Geriatrin hoito vähentää päivystyskäyntejä

Vähintään yksi käynti geriatrin vastaanotolla vähensi kotona asuvien vanhusten päivystyskäyntejä 11,3 % verrattuna muita lääkäreitä käyttävien päivystyskäynteihin.

Kokonaisvaltaisen geriatrinen arvioinnin on monessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa osoitettu vähentävän toiminnanvajeita ja laitoksiin joutumista. Yhdysvalloissa selvitettiin, ­miten geriatrin hoito vaikuttaa päivystyskäynteihin.

Tutkittavat olivat Medicare-vakuu­tuksen piiriin kuuluvia ikäihmisiä (n = 326 848), joilla oli ollut sydäntapahtuma ja samaan ainakin yksi geriatrinen ongelma (esim. dementia, depressio, delirium, makuuhaava). Geriatrin hoito määriteltiin vähintään yhdeksi avohoidon käynniksi kuuden kuukauden ajalta. Päivystyskäynnit laskettiin kuukauden ajalta tämän 6 kuukauden jakson jälkeen.

Vähintään yksi käynti geriatrin vastaanotolla vähensi kotona asuvien vanhusten päivystyskäyntejä 11,3 % verrattuna muita lääkäreitä käyttävien päivystyskäynteihin. Tulos oli sama, vaikka analyysit vakioitiin potilaiden ominaisuuksilla. Geriatrin hoidossa olleet olivat vanhempia, sairaampia ja useammin naisia. Geriatrin hoito vähensi avohoidon potilaiden päivystyskäyntejä 108/1 000 potilasta ja vanhainkotipotilaiden päivystyskäyntejä 133/1 000 potilasta.

D’Arcy LP ym. Is geriatric care associated with less emergency department use? J Am Geriatr Soc 2013;61:4–11.

Kaisu Pitkälä
yleislääketieteen professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 18/13.