Hävitä käyttämättömät lääkkeet oikein

Suomalaisilta jää käyttämättä apteekista hankittuja reseptilääkkeitä vuosittain jopa 95–125 miljoonan euron arvosta.

Apteekkariliiton tekemän tuoreen selvityksen mukaan suomalaisilta jää käyttämättä apteekista hankittuja reseptilääkkeitä vuosittain jopa 95–125 miljoonan euron arvosta. Summa vastaa noin 3–4 prosenttia koko Suomen reseptilääkemyynnistä. Kun sairausvakuutuksesta maksettavan lääkekorvauksen osuus reseptilääkkeistä on keskimäärin 66 prosenttia, on yhteiskunnan osuus käyttämättömäksi jäävien lääkkeiden kustannuksesta vuosittain noin 63–83 miljoonaa euroa, kerrotaan liitosta.

Selvityksestä ilmeni, että tavallisin syy lääkkeiden palauttamiseen apteekkiin oli, että vain osa lääkkeistä kului, vaikka sitä oli käytetty lääkärin ohjeen mukaan. Noin joka kolmannes vastaaja kertoi lääkkeen jääneen käyttämättä, koska lääkäri vaihtoi sen toiseen ja kolmannes oli lopettanut lääkkeen käytön jonkin haittavaikutuksen vuoksi. Reseptilääke voi jäädä käyttämättä myös siksi, että se on ostettu varmuuden vuoksi (14 %) tai sitä oli ostettu niin paljon, että se ehtii vanhentua (17 %). Lääkkeitä palautetaan myös potilaan kuoleman takia (13 %).

Käyttämättömäksi jääneet lääkkeet tulee hävittää asianmukaisesti palauttamalla ne apteekkiin, joka puolestaan toimittaa ne Ekokemille. Sekajätteen tai jätevesien mukana hävitetty lääkejäte päätyy luontoon. Käyttämättömiä lääkkeitä ei saa laittaa esimerkiksi viemäriin, sillä ympäristöön joutuvat lääkeaineet voivat vaikuttaa maaperän ja vesien mikrobilajistoon tai eläin- ja kasvikuntaan.

Hävitä lääke oikein

➤ Tarkista lääkekaappisi säännöllisesti ja poista sieltä vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet.
➤ Poista reseptilääkkeistä ohjeliput tietosuojan takia.
➤ Ota vanhat tai käyttämättä jääneet tabletit ja kapselit pois alkuperäispakkauksistaan, pakkaa ne irrallisina läpinäkyvään muovipussiin, ja vie ne apteekkiin.
➤ Palauta nestemäiset lääkkeet, voiteet ja aerosolit apteekkiin omissa pakkauksissaan. Varmista että nestemäiset lääkkeet eivät vuoda.
➤ Toimita jodipitoiset lääkkeet ja elohopeakuumemittarit apteekkiin muusta lääkejätteestä erillään.
➤ Palauta sytostaattia sisältävät lääkejätteet (syövän hoidossa käytettävät lääkkeet ja esimerkiksi metotreksaattia sisältävät valmisteet) erillisessä muovipussissa ja alkuperäispakkauksissaan.
➤ Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä, esimerkiksi pakattuna läpäisemättömään muovipulloon tai lasipurkkiin.
➤ Älä koskaan heitä lääkejätteitä sekajäteastiaan, koska ne voivat joutua esimerkiksi lasten ulottuville.
➤ Älä huuhdo lääkejätteitä viemäriin, sillä jos lääkeaineet joutuvat ympäristöön, ne voivat vaikuttaa maaperän ja vesien mikrobilajistoon tai eläin- ja kasvikuntaan.
➤ Palauta lääkejäte aina apteekkiin tai kunnan järjestämään hävityspisteeseen. Yllä mainitut ohjeet pätevät myös, kun palautat lääkejätteitä kunnan hävityspisteeseen.
(Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea)

Kuva: Panthermedia