Hedelmöityshoito ei lisää lapsen syöpäriskiä

Laajan brittitutkimuksen mukaan hedelmöityshoidoilla alkunsa saaneilla lapsilla ei ole muita suurempi syöpäriski.

Laajan brittitutkimuksen mukaan hedelmöityshoidoilla alkunsa saaneilla lapsilla ei ole muita suurempi syöpäriski.

Tutkimuksessa oli aineistona tiedot lapsista, jotka olivat syntyneet hedelmöityshoitojen avulla vuosina 1992–2008. Nämä tiedot yhdistettiin lapsuusiän syövistä koottuun rekisteritietoon. Tätä tietoa verrattiin arvioon odotettavissa olevista syövistä vastaavassa väestöryhmässä.

Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin hedelmöityshoidot, joissa käytettiin luovutettuja munasoluja, siittiöitä tai alkioita.

Hedelmöityshoidoilla syntyneitä lapsia oli 106 013. Heistä 108:lla todettiin syöpä. Seuranta-aika oli keskimäärin 6,6 vuotta. Ryhmässä, johon tietoa verrattiin, syöpien odotettavissa oleva määrä olisi ollut tutkijoiden mukaan 109,7.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös erikseen eri syöpätyyppejä. Hedelmöityshoidoilla ei todettu olevan yhteyttä leukemia-, neuroblastooma-, retinoblastooma- eikä munuaissyöpäriskiin. Yhteyttä ei ollut myöskään keskushermosto- eikä itusolukasvainten riskiin.

Sen sijaan hepatoblastooman ja rhabdomyosarkooman riski oli suurempi hedelmöityshoitojen seurauksena syntyneillä lapsilla kuin muilla. Yhteys voi kuitenkin olla sattumaa. Tutkijat toteavat, että näiden syöpien absoluuttinen riski on pieni.

Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.