Hedelmöityshoitoa yhä harvemmin omilla sukusoluilla

Hedelmöityshoitojen kokonaismäärä on laskussa. THL:n mukaan tilanne heijastelee yleistä syntyvyyden vähenemistä.

THL:n ennakkotietojen mukaan hedelmöityshoitoja aloitettiin vuonna 2013 noin kolme prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Hoitoja aloitettiin arviolta 13 500.

Myös vuonna 2012 hedelmöityshoitojen määrä väheni edellisvuodesta, tuolloin noin neljä prosenttia. Vuonna 2012 hoitoja aloitettiin 13 900. Hoidoista lähes 9 400 oli koeputki- ja mikrohedelmöityshoitoja tai niihin liittyviä pakastetun alkion siirtoja ja noin 4 500 inseminaatiohoitoja.

Vuoden 2012 kaikista hedelmöityshoidoista syntyi 2 446 lasta, noin neljä prosenttia kaikista syntyneistä lapsista.

THL:n mukaan hedelmöityshoitojen määrän laskua selittää omilla sukusoluilla tehtyjen hoitojen väheneminen. Hoitojen määrän lasku heijastelee laitoksen mukaan myös yleistä syntyvyyden vähenemistä Suomessa: myös synnytysten kokonaismäärä on laskenut vuosina 2011–2012.

Luovutetuilla sukusoluilla tehtyjen hoitojen määrä on kasvanut edelleen. THL:n mukaan kasvu on lukumääräisesti kuitenkin melko hillittyä verrattuna omilla sukusoluilla tehtyjen hoitojen vähentymiseen.

Vuonna 2012 luovutetuilla sukusoluilla tehtyjen hoitojen osuus kaikista hedelmöityshoidoista oli noin 17 prosenttia.

Lähde: Hedelmöityshoidot 2012–2013

Jaana Ahlblad
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu lääkärilehden verkkosivuilla.