HER2-positiivisen rintasyövän hoitoon käytettävästä lääkkeestä uusia merkittäviä tuloksia

Trastutsumabi-derukstekaani paransi hoitotuloksia myös perinteisesti vasta-ainehoidon tehon suhteen HER2-negatiivisina pidetyissä tapauksissa.

Adobe/AOP

Lääkeyritys Astra-Zeneca kertoi alkukesästä tutkimustuloksesta, jonka mukaan sen kehittämä rintasyövän hoitoon tarkoitettu trastutsumabi-derukstekaani pienensi taudin etenemisen tai kuoleman riskiä 50 prosentilla. Lääkettä verrattiin solunsalpaajiin potilailla, joilla oli HER2-matala, etäpesäkkeinen, hormonireseptoripositiivinen tai -negatiivinen rintasyöpä.

Lisäksi lääke paransi tutkimuksessa mukana olleiden potilaiden kokonaiselinajan mediaania yli kuudella kuukaudella verrattuna solunsalpaajiin. Kuoleman tai sairauden etenemisen riski pieneni 49 prosentilla verrattuna solunsalpaajiin.

Johtava ylilääkäri, dosentti Johanna Mattson Hus Syöpäkeskuksesta, mikä on näiden tulosten merkitys?

Lue lisää: Pelkään, siis olen

– Trastutsumabi-derukstekaania saaneilla taudin etenemättömyysaika piteni 4,8 kuukaudella (9.9 kk vs. 5.1 kk) ja kokonaiselinaika 6,4 kuukaudella (23.4 kk vs. 16.8 kk). Valmiste sai jo nopeutetun myyntiluvan USA:ssa näihin potilasryhmiin. Trastutsumabi-derukstekaani on HER2-reseptoriin kohdistuva vasta-aine-lääkekonjugaatti.  

– Huomionarvoista on, että alun perin HER-2-positiiviseen rintasyöpään kehitetty lääke toimii myös perinteisesti vasta-ainehoidon tehon suhteen HER2-negatiivisina pidettyihin tapauksiin eli sellaisiin, joissa syöpäkasvaimen pinnalla esiintyy HER2-reseptoria vain hieman tai keskinkertaisesti ilman, että kyseessä olisi kyseisen geenin kopioluvun muutos. Tällä vasta-aine-lääkekonjugaatilla syöpäsolun sisään pääsee riittävästi tehokasta derukstekaani-sytostaattia vähäisemmälläkin HER-2 reseptorin määrällä.

Onko tuloksilla vaikutusta siihen, miten rintasyöpäpotilaita Suomessa jatkossa hoidetaan?

– Kyseessä on sen verran suuri indikaation laajennus, että Ema on ottanut sen arvioitavakseen 22.6.2022. En ole vielä kuullut Eman päätöksestä. Eman tehtyä päätöksensä arviointi etenee Suomessa joko Fimean ja Palkon kautta, tai FINCCHTA:n ja kansallisen arviointiylilääkäriverkoston arvioitavaksi, tai jonkin yliopistosairaalan kliinisen lääkearviointiryhmän arviointiin. 

Mikä ylipäätään on uusien syöpälääkkeiden merkitys: tuovatko ne usein merkittävästi tautivapaata elossaoloaikaa tai pienentävätkö ne kuoleman riskiä? 

– Uudet käyttöön otettavat syöpälääkkeet yleensä pidentävät taudin etenemättömyysaikaa tai/ja kokonaiselinaikaa tai vähentävät hoidosta aiheutuvia haittoja eli ylläpitävät mahdollisimman hyvää toimintakykyä ja elämänlaatua kliinisesti merkittävästi.

Onko joitain lääkkeitä, joita syöpälääkärit haluaisivat käyttöön jo nyt? 

– Syöpälääkärit toivovat uusien hoitotuloksiltaan kliinisesti relevanttien uusien syöpälääkkeiden mahdollisimman viiveetöntä kansallista käyttöönottoa.

Anne Seppänen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.