"Hollannin malli ei sovi suoraan Suomeen"

Jokaisen maan on haettava eutanasiaan oma ratkaisunsa, sanoo Hollannin lääkäriliiton puheenjohtaja René Héman.

Puheenjohtaja René Héman Royal Dutch Medical Associationin aulassa. Seinälle on kirjoitettu Hippokrateen vala.
Pekka Nykänen
Puheenjohtaja René Héman Royal Dutch Medical Associationin aulassa. Seinälle on kirjoitettu Hippokrateen vala.

Kunnioita elämää. Älä tapa. Ja prima facie. Vain jos muu velvollisuus ei aja ohi.

Vuosina 1877–1971 elänyt brittifilosofi William David Ross loi eettisen teorian, johon liitti käsitteen prima facie . Velvollisuuksia on sen mukaan punnittava tapauskohtaisesti ja arvioitava, mikä niistä on tärkein.

Hollannissa tärkein ei aina ole elämän kunnioittaminen.  

– Myötätunto, yksilön autonomia, kestämätön kärsimys.

Näin luettelee maan lääkäriliiton puheenjohtaja René Héman periaatteita, jotka Hollanti on tulkinnut monta muuta maata tärkeämmiksi. Eutanasia on ollut maassa laillistettua vuodesta 2002. Viime vuonna 8 720 ihmistä kuoli sen kautta.

Lääkärilehti

Perhelääkärit ytimessä

Suomessa Lääkäriliiton valtuuskunta käsittelee kantaansa eutanasiaan keväällä 2024. Päätöstä valmistellaan huolella. Osa sitä oli äskettäin päättynyt jäsenkysely.

Nyt kanta on kielteinen: eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa ei tule liiton mielestä sallia.

Hémanin viesti tännepäin on selvä. Hollannin mallia ei tule kopioida Suomeen.

Miksei?

Héman aloittaa historiasta.

Eutanasian käytännöt ovat Hollannissa syntyneet ajan kanssa alhaalta ylöspäin. Teko oli aiemmin laiton, mutta sitä katsottiin läpi sormien. Potilas saattoi esimerkiksi saada vaikka vähän liikaa morfiinia. Lain tuoma muutos ei näin ollut suuri: se vain varmisti lääkärien ja potilaiden oikeudet.

Hollannin ja Suomen terveydenhuoltojärjestelmät myös eroavat.

– Perhelääkärit ovat meillä perusterveydenhuollon ja eutanasian ytimessä, Héman kertoo – ja tietää hyvin, ettei heitä Suomessa ole.

– Ihmiset haluavat kuolla kotonaan tutun lääkärin toimesta ja valvonnassa. Esimerkiksi Sveitsin malli klinikoineen olisi meille vieras. Maan tulee valita historiaansa ja kulttuuriinsa sopiva lähestymistapa, hän sanoo.

Kyselyt lisääntyneet

Héman on edustanut Hollannin lääkäreitä nyt seitsemän vuotta.

1990-luvun voimakkaan vastustuksen jälkeen asenteet eutanasiaan ovat hänen mukaansa maassa lientyneet. Lääkäreistä enää 8 prosenttia vastustaa eutanasiaa, ja kansasta 84 prosenttia pitää sitä oikeutettuna.

Lääkärilehti

Muutosta on myös kansainvälisesti: kyselyt ovat Hémanin mukaan lisääntyneet. Vierailu Suomesta ei siksi yllätä.

Héman itse vaikuttaa suhtautuvan eutanasiaan yllättävän myönteisesti ollakseen maan kaikkien lääkärien edustaja.

– Mielestäni eutanasia syventää potilassuhdetta. Lääkäri voi kunnioittaa potilaan toiveita.

Hän ei myöskään löydä ristiriitaa huolellisen elämän loppuvaiheen hoidon ja eutanasian välillä.

– Eutanasia on viimeinen oljenkorsi palliatiivisen hoidon jälkeen, hän sanoo.

Aina voi kieltäytyä

Vaikka laki on vapaamielinen, eutanasia voi olla Hollannissa yhä rikos.

Rikoksellisuus poistuu vain, jos lääkäri noudattaa määrättyä proseduuria ja lakiin kirjattuja ehtoja. Kärsimyksen tulee olla sietämätöntä. Potilaan toiveen tulee olla vapaaehtoinen ja tarkkaan harkittu. Tarvitaan toisen lääkärin puolueeton arvio. Toimenpiteestä on lisäksi ilmoitettava valvovalle viranomaiselle. Jos se toteaa kaiken menneen sääntöjen mukaan, tapaus on käsitelty loppuun.

Jos ei, lääkäriä voi uhata murhasyyte.

Héman ei vaikuta antavan tälle suurta painoa.

– Syytteitä nostetaan harvoin, ja ne on aina hylätty. Tuorein tapaus on kolmen vuoden takaa, hän kertoo.

Lääkäri voi aina kieltäytyä eutanasiasta. Potilaalla ei ole automaattista oikeutta saada sitä.

Lääkärilehti

Jos oma lääkäri ei suostu eutanasiaan, potilas voi olla yhteydessä Expertisecentrum Eutanasia -nimiseen tahoon. Se arvioi eutanasian oikeutuksen ja järjestää lääkärin sen tekemään.

"Ei kaltevaa pintaa"

Vaikka eutanasiakuolemien suhteellinen määrä on Hollannissa noussut, Héman kiistää sen johtuvan niin sanotusta kaltevasta pinnasta. Siis siitä, että eutanasia olisi levinnyt tilanteisiin joihin sitä ei ole tarkoitettu.

– Väestö ikääntyy, ja ihmisten tietoisuus eutanasiasta kasvaa, Héman selittää kuolemien kasvua.

Hollannin kristillinen puolue on hänen mukaansa mukautunut nykytilanteeseen vaikkei ole täysin tyytyväinen. Maan lääkäriliitossa on satakunta eutanasiaa uskonnollisista syistä vastustavaa lääkäriä.

– Kunnioitamme mielipiteitämme ja kuuntelemme toisiamme, Héman kertoo.

8.12.2023. Korjattu ilmaisu Sveitsin malli eutanasiaklinikoinen ilmaisuksi Svetisin malli klinikoineen.

Artikkeli on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.

Faktat

Suosituin paikka on koti

Eutanasia osuus Hollannin kuolemista oli viime vuonna 5,1 prosenttia. Potilaista 80 prosenttia potilaista kuoli kotonaan perhelääkärin avustuksella.

Yleisin syy oli syöpä.

Seuraavina tulivat neurologiset häiriöt, geriatriset oireyhtymät, sydän- ja verisuonitaudit sekä dementia.

{{embed-asset-74490}}

Jos syyksi on merkitty psykiatrinen sairaus, dementia, kooma, alentunut tajunnan taso tai vajaaälyisyys, viranomainen ottaa tapaukset automaattisesti tarkempaan tutkintaan. Sama koskee alaikäisiä.

Näin halutaan varmistaa, että eutanasia on tapahtunut potilaan omasta eikä esimerkiksi sukulaisten toiveesta.

Harmaata aluetta on yksinäisyys eutanasian perusteena.

Eutanasia toteutetaan antamalla suoneen 2 000 milligrammaa tiopentaalia ja 150 milligrammaa rocuroniumia.

Seitsemän ehtoa

Hollannin laki asettaa lääkärin suorittamalle lailliselle eutanasialle seitsemän ehtoa:

1. Potilaan toiveen olla vapaaehtoinen ja tarkkaan harkittu

2. Kärsimyksen tulee olla sietämätöntä eikä sen voi olettaa korjautuvan

3. Potilaan tulee olla informoitu tilastaan ja hoitonsa näkymistä

4. Lääkärillä tulee olla vakaa näkemys, ettei potilaalle ole tarjolla muita ratkaisuja

5. Lääkärin tulee konsultoida toista, riippumatonta lääkäriä

6. Eutanasia tulee suorittaa määräysten mukaisella proseduurilla

7. Eutanasiasta tulee ilmoittaa valvovalle viranomaiselle